วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 399 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2535 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 399 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2535
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ด้านหลังมีตราพระราชลัญจกรปรมาภิไธยย่อประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ประเทศไทย
๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2535
จำนวนที่ผลิต 1,100,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวย 100 - 200 บาท

Ten Baht Coin Commemorating the Royal Cerebration on the Auspicious Occasion Anniversary of 5 cycle (60th year old) Birthday Queen Sirikit
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sirikit, on the tails side we have the Royal Signature of Her Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Boromarachininat” and “The Royal Cerebration on the Auspicious Occasion Anniversary of 5 cycle (60th year old) Birthday Queen Sirikit 12 August 1992 Thailand 10 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 1992
Total number Minted: 1 100 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 100 - 200 Baht 3 - 6 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/kYikQvaxHhI

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 398 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2530 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 398 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2530
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “มหามงคลพระชนมพรรษา ๖0 ๕ ธันวาคม ๒๕๓0 ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2530
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวย 150 - 500 บาท

Ten Baht Coin Commemorating the Royal Cerebration on the Auspicious Occasion Anniversary of 60th year old Birthday King Bhumibol Adulyadej
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side, we have the Royal seal of His Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Bhumibol Adulyadej Reign IX” and “The Royal Cerebration on the Auspicious Occasion Anniversary of 60th year old Birthday King Bhumibol Adulyadej 5th December 1987 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 1987
Total number Minted: 500 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 150 - 500 Baht 4 - 14 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/g8C8G_D0ew4

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 397 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2527 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 397 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2527
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2527
จำนวนที่ผลิต 200,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวย 800 -1450 บาท

Ten Baht Coin Commemorating the Royal Cerebration on the Auspicious Occasion of 84th year old Birthday Anniversary Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani
On the head side of the coin, there is portrait of Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani, on the tails side, we have the Royal seal of Her Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani” and “The Royal Cerebration on the Auspicious Occasion of 84th year old Birthday Anniversary Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani 21st October 1984 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 1984
Total number Minted: 200 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 800 - 1450 Baht 23 - 42 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/Z9qlSpkiIw0

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 396 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2557 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 396 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2557
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ ครบ ๘0 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๘0 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2557
จำนวนที่ผลิต 800,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 100 - 400 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the 80th year Anniversary of founding Thammasat University
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of the 80th year Anniversary of founding Thammasat University. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “The 80th year Anniversary of founding Thammasat University THAILAND 20 BAHT” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 2014
Total number Minted: 800 000
Market Price Depend on the Fine of the coin: 100 - 400 Baht 3 - 12 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/pcuKa-20F3E

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 395 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 395 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ อาเซียน และมีคำจารึกว่า “การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทย ๒0 บาท ASEAN Economic Community: AEC 31st DECEMBER 2015 THAILAND 20 BAHT ”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 100 - 200 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the ASEAN Economic Community (AEC)
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of ASEAN. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “ASEAN Economic Community: AEC 31st DECEMBER 2015 THAILAND 20 BAHT” in Thai and English, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 2016
Total number Minted: 500 000
Market Price Depend on the Fine of the coin: 100 - 200 Baht 3 - 6 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/OgtbwqeIcVs

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 394 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 394 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีคำจารึกว่า “๕0 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559
จำนวนที่ผลิต 400,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 100-200 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the 50th year Anniversary of The Board of Investment of Thailand
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of The Board of Investment of Thailand. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “the 50th year Anniversary of The Board of Investment of Thailand 26th January 2016 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 2016
Total number Minted: 400 000
Market Price Depend on the Fine of the coin: 100 - 200 Baht 3 - 6 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/IEdVHXs5hB0

EP. 393 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี กรมสรรพากร ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 393 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี กรมสรรพากร ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน ริมขอบเหรียญมี “พระลัญจกรปรมาภิไธยย่อของทั้งสองพระองค์”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ กรมสรรพากร และมีคำจารึกว่า “๘0 ปี กรมสรรพากร ๒ กันยายน ๒๕๓๘ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2538
จำนวนที่ผลิต 800,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 70 -135 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the 80th year Anniversary of The Revenue Department
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX, on the tails side we have the symbol of The Revenue Department. Running around the edge of these both sides of the coin. We can see and read the words “The Royal signatures of His Majesty” and “the 80th year Anniversary of The Revenue Department 2nd September 1955 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 1995
Total number Minted: 800 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 70 - 135 Baht 2 - 4 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/hxREa6p7aAo

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 392 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร ชนิดราคา 100 บาท พ.ศ.2558 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 392 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร ชนิดราคา 100 บาท พ.ศ.2558
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ กรมสรรพากร และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี กรมสรรพากร ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประเทศไทย ๑00 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 25 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2558
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 350 - 550 บาท

One Hundred Baht Coin Commemorating the 100th year Anniversary of The Revenue Department
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of The Revenue Department. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “the 100th year Anniversary of The Revenue Department 2nd September 2015 Thailand 100 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 38 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 25 grams
Year of launch: 2015
Total number Minted: 500 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 300 - 550 Baht 9 - 16 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/eryVjg9LeEE

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

EP. 391 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 391 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2559
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน และมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ การสหกรณ์ไทย และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี การสหกรณ์ไทย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด คิวโปรนิกเกิล (นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % )
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวยของเหรียญ 200-400 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the 100th year Anniversary of Thai Co-operative
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of Thai Co-operative. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “the 100th year Anniversary of Thai Co-operative 26th February 2016 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Cupronickel (nickel 25 % copper 75 %)
Weight: 15 grams
Year of launch: 2016
Total number Minted: 500 000
Market Price depend on the Fine of the coin: 200-400 Baht 6-12 USD
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/Kod4QrQNEiY