วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.198 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปี การไปรษณีย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2526


EP.198 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปี การไปรษณีย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2526
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า“ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙”
ด้านหลังเป็นภาพตราสัญลักษณ์การไปรษณีย์ไทยสมัยโบราณเป็นรูปพระมงกุฎเปล่งรัศมีโดยรอบ ภายในพระมงกุฎมีอักษร “อุ”หรือเลข ๙ ไทยเหนือแตรงอนไทยสมัยโบราณมีลักษระเป็นปลายบานและโค้งงอนอย่างเขาควายใช้ในงานพระราชพิธี รอบขอบเหรียญจารึกว่า “๑0 บาท ๑00ปี การไปรษณีย์ไทย ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ

Commemorative 100th Thai Post 10 Baht coins 1983.
On the head side of the coin is a Portraits of King Rama IX and on rim of the coin are words “Bhumibol Aduladej Reign IX”.
On the tail side of the coin is symbol of old Thai Post. The royal crown shinning around over Thai alphabet “9” and old royal Thai horn. Around the coin inscribe “10 Bath 100th Thai Post 4 August 1983 Thailand” in Thai language. Diameter is 32.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1983. Number of mintages are 5,000,000 coins.
https://youtu.be/UoUlj9H33hc

EP.197 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันอาหารโลก ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525


EP.197 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันอาหารโลก ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ปะเทศไทย รัชกาลที่9”
ด้านหลังมีรูป ต้นสัปปะรด ต้นข้าว และปลา เบื้องบนจารึกว่า “๕ บาท” และ FAO 16 OCT WORLD FOOD DAY ข้างใต้จารึกว่า “พ.ศ. ๒๕๒๕”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 1,000,000 เหรียญ
(เหรียญชนิดราคา 1 บาท ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับชนิดราคา 5 บาทเพียงแต่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าและผลิตมากกว่า คือผลิต 5,000,000 เหรียญ)

Commemorative WORLD FOOD DAY 5 Baht coins 1982.
On the head side of the coin is a Portraits of King Rama IX and on rim of the coin are words “Thailand Reign IX”.
On the tail side of the coin there are picture of a pineapple plant a paddy plant and a fish, on the beyond inscribe “5 Bath” and “FAO 16 OCT WORLD FOOD DAY” beneath the pictures inscribe “1982” in Thai and Roman alphabet. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1982. Number of mintages are 1,000,000 coins.
(Type value 1 is character same as value 5 Baht but diameter smaller and more mintages to 5,000,000 coins)

https://youtu.be/3BzPCXixVg4

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.196 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 200ปีรัตนโกสินทร์ ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525


EP.196 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 200ปีรัตนโกสินทร์ ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคู่กับพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “รัชกาลที่1 รัชกาลที่9”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรมหาราชวงศ์จักรีเป็นรูปจักรและตรีซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระวิษณุและพระศิวะ เบื้องใต้จารึกว่า “๕ บาท”สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี พ.ศ. 2525 ประเทศไทย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Commemorative 5 Baht coins 200th year 1982.
On the head side of the coin are Portraits of King Rama I and King Rama IX. Around rim of the coin are words “Reign I Reign IX”.
On the tail side of the coin has the emblem of the Chakri dynasty is composed of discus(Chaka) and the trident(Trisula), the celestial weapons of god Vishnu and Shiva. Beneath the emblem inscribe “5 Bath”. Around rim of the coin are words “Celebration Rattanakosin 200th year 1982 Thailand” in Thai language. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1982. Number of mintages are 5,000,000 coins.
https://youtu.be/fHdnsNt9gKk

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.195 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไปสมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)


EP.195 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไปสมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9”.
ด้านหลังเป็นรูปครุฑพาห์อันเป็นตราแผ่นดินของประเทศไทยที่ใช้กันโดยพระมหากษัตริย์และเอกสารของรัฐบาล ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ ๕ บาท 5ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama IX value 5 Baht 1982 (Code ๒๕).
On the head side of the coin is a portraits of King Rama IX around rim of the coin are words “Bhumibol Adulyadej Reign IX”.
On the tail side of the coin has the national emblem of Thai land is call the Phra Khut Pha. The Garuda is depicted on seals which are used by the king of Thailand and Government of Thailand to authenticate official document and as its primary emblem. Around rim of the coin inscribe “5 Bath Thailand 1982” in Thai language. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1982. Number of mintages are 300,000 coins.
https://youtu.be/izBHeb-rtLg

EP.194 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)


EP.194 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” (โค็ดปีนี้มีสองแบบ พระบรมรูปเล็กและพระบรมรูปใหญ่ แต่เหรียญนี้เป็นพระบรมรูปใหญ่ พระบรมรูปเล็กจะหายากกว่าพระบรมรูปใหญ่ พระบรมรูปเล็กจะหายากกว่าพระบรมรูปใหญ่และไม่ระบุจำนวนผลิต)
ด้านหลังมีรูปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑ บาท 1” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 4,150,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama IX value 1 Baht 1982 (Code ๒๕).
On the head side of the coin is a portraits of King Rama IX around rim of the coin are words “ Bhumibol Adulyadej Reign IX” (This coin have two type, type big portrait and type small portrait. Type small portrait is hard to find than big portrait but this coin is big portrait, small portrait not issued number of mintages)
On the tail side of the coin is image of Wat Phra Si Ratana Satsadraram (Wat Pha Keow) or Temple of the Emerald Buddha within the precincts of the Grand Palace. Around rim of the coin inscribe “Thailand 1982 ๑ Baht 1” in Thai language. Diameter is 25.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1982. Number of mintages are 4,150,000 coins.
https://youtu.be/XEKuLJNrf1k

EP.193 เหรียญกษาปณ์ สิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชการที่ 4 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2524


EP.193 เหรียญกษาปณ์ สิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชการที่ 4 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2524
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระปรมินทรมหาภูมิพล ประเทศไทย พระปรเมนทรมหามงกุฎ”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรรัชกาลที่ 4 และพระราชลัญจกรรัชกาลที่ 9 เหนือขึ้นไปเป็นพระราชลัญจกรมหาราชวงศ์จักรี เบื้องใต้จารึกว่า ๑0 บาท ริมขอบเหรียญจารึกว่า “สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ ๔ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๔” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 2,039,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins Long reigning monarch two times of King Rama IV 1981.
On the head side of the coin are Portraits of King Rama IX and King Rama IV around rim of the coin are words “Phra Paraminthara Maha Bhumibol Thailand Phra Pormenthara Maha Mongkut”.
On the tail side of the coin are two coats of arms of King Rama IV and King Rama IX. Beyond is coat of arms Chakri dynasty and beneath inscribe “10 Bath” around rim of the coin are words “Long reigning monarch two times of King Rama IV” in Thai language. Diameter is 32.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1981. Number of mintages are 2,039,000 coins.
https://youtu.be/kGfe5ZIe2yU

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทความเรื่องประโยชน์ของงานอดิเรกในการสะสมธนบัตรและเหรียญชนิดต่าง ๆว่าทำไม่เป็นการออมทรัพย์ที่ดีกว่าฝากธนาคารหรือเล่นหุ้น

บทความเรื่องประโยชน์ของงานอดิเรกในการสะสมธนบัตรและเหรียญชนิดต่าง ๆว่าทำไม่เป็นการออมทรัพย์ที่ดีกว่าฝากธนาคารหรือเล่นหุ้น
ประโยชน์ของงานอดิเรกนี้คือ
ประการที่หนึ่งการออมทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ดีกว่าการฝากธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยน้อย และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง รวมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน หากท่านฝากประจำยังต้องเสียภาษีร้อยละ 1.5 ด้วย ผมขอยกตัวอย่างเหรียญ 50.00 สตางค์เมื่อปี พ.ศ.2500 ท่านสามารถซื้อไอสกรีม กะทิ ใส่ในขนมปังรวมข้าวเหนียว ราดด้วยถั่วคั่ว ได้หนึ่งชิ้น หรือโดยสารรถเมล์ได้หนึ่งเที่ยว และเงินห้าบาทในปีพ.ศ.2512 ท่านสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหรือผัดซีอิ๊วได้หนึ่งชามและราคารถยนต์ในสมัยนั้นมีราคาประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทไม่ถึงแสนดังนั้นท่านควรเอาเงินสดฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ประการที่สองดีกว่าท่านเอาเงินไปเล่นหุ้นซึ่งเป็นการเก็งกำไรมีพวกได้และพวกเสีย เปรียบสเมื่อนเป็นการพนันชนิดหนึ่งมีน้อยมากที่จะได้กำไรนอกจากจะรู้ข่าววงใน หรือซื้อในจังหวะที่ดีซึ่งมีโอกาสน้อยคนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นแมงเม่าเสียมากกว่า
ท่านผู้ใดสนใจที่จะสะสมธนบัตรและเหรียญไทยและต้องการเริ่มต้นที่จะสะสมอย่างมีระบบอย่างมีคุณค่าและมีความรู้เกี่ยวกับการสะสมของแท้ที่มีคุณภาพและเป็นระบบมีวิธีการรักษาเหรียญให้อยู่ในสภาพดีทราบประวัติที่มาที่ไปรายละเอียดของธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ รวมทั้งเป็นงานอดิเรกที่สนุกไม่ถูกหลอกโดยสะสมของปลอมหรือไม่มีคุณภาพดีที่สมควรแก่การสะสม
หากท่านจะดูวีดีโอทั้งชุดการสระสมควรดูวีดีโอในwww.youtube.com และค้นหาโดยพิมพ์ข้อความว่า คนรักงานอดิเรกการสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยหรือใช้ชื่อRangsant Bandhukul ค้นหาในช่องบนของวีดีโอ youtube  หรือค้นหาในGoogle ก็ได้ครับหรือและท่านสามารดูทั้งชุดที่ BloggerของGoogleที่ชื่อ siambanknotecoin ได้ด้วยครับ แล้วกรุณาอย่าลืมคลิ๊กติดตาม หรือ Subscribe จักขอบคุณยิ่งครับ


EP.192 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2524


EP.192 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2524
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญ เป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ภูมิพลอดุลยเดช องค์อัครศาสนูปถัมภก ประเทศไทย ๑0 บาท”
ด้านหลังมีตราธรรมจักร เหนือตราธรรมจักรจารึกเป็นอักษรโรมันว่า ”W.F.O” ข้างใต้จารึกว่า B.E. 2493-2523” ริมขอบเหรียญจารึกว่า “IN COMMEMORATION OF 30th ANNIVERSARY OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 1,035,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins 30th Anniversary of The World Fellowship of Buddhists 1981.
On the head side of the coin is a Portrait of King Rama IX around rim of the coin are words “Bhumibol Adulyadej upholder of the faith Thailand 10 Baht”.
On the tail side of the coin is a symbol of The Dhamrachaka; Wheel of Dramma. Around the symbol inscribe in Roman alphabet “IN COMMEMORATION OF 30th ANNIVERSARY OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS”. Diameter is 32.00 millimeter, type nickel. Launching in 1981. Number of mintages are 1,035,000 coins.
https://youtu.be/VcV6J-cDFbY

EP.191 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันพระราชสมภพรัชกาลที่ 6 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523


EP.191 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันพระราชสมภพรัชกาลที่ 6 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักรไปทางด้านขวาของเหรียญ เป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “มหาวชิราวุธ ประเทศไทย”
ด้านหลังมีพระบรมนามาภิไธยประจำรัชกาลที่ 6 ก่อนขึ้นครองราชย์ เป็นรูปวชิระเปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า จากพระนาม “มหาวชิราวุธ” ซึ่งหมายถึงสายฟ้าเป็นศาตราวุธของพระอินทร์ อยู่ในลายกระหนกไทยโดยรอบ ”ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ที่ระลึก ๑00 ปี แห่งวันพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ ๕ บาท” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิด
นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 2,222,000 เหรียญ
Commemorative 5 Baht coins in Auspicious Occasion of 100th Birthday of King Rama VI 1980.
On the head side of the coin is portrait of Phra Bat Somdet Phra Poramentharamaha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao yo Hua around rim of the coin are words “Mahavajiravudh THailand”.
On the tail side of the coin is Royal symbol of King Rama VI before coronation. The image weapon of Indha thunder lighting in characteristics Thai design in decorative art around the weapon and around rim of the coin inscribe “Commemorative 100th Birthday years 1st January 1981 five Baht ” in Thai language. Launching in 1980. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Number of mintages are 2,222,000 coins.

https://youtu.be/G0Z71DJFjRU

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.190 เหรียญกษาปณ์พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีณ์รัชกาลที่ 7 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523


EP.190 เหรียญกษาปณ์พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีณ์รัชกาลที่ 7 ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก เป็นประธาน ข้างใต้จารึกว่า “๑0 ธันวาคม ๒๔๗๕” ริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทย”
ด้านหลังมีตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 7 เป็นพระพิชัยมงกุฎอยู่เหนืออักษร ปปร อยู่ตรงกลาง รอบขอบเหรียญจารึกว่า “ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓ ๕บาท” โดยรอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิดนิกเกิล จำนวนที่ผลิต 30,000,000 เหรียญ
Auspicious Occasion of opening ceremony Monument of King Rama VII 5 Baht coins 1980
On the head side of the coin is a portrait of Phrabat Somdet Phra Poraminthramaha Pajadhipok under inscribe “10 December 1980”. Around the coin are words “Phrabat Somdet Phra Poraminthramaha Pajadhipok give sovereignty to Thai people” and on the tail side of coin is Royal coat of arms of King Rama VII. There are alphabets “Por Por Rho” under the royal crown”. Around rim of the coin inscribe “Thailand 1980 5 Baht” in Thai language. Launching in 1980. Diameter is 30.00 millimeter, type nickel. Number of mintages are 30,000,000 coins.
https://youtu.be/eFcR28dkMeI

EP.189 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2523


EP.189 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2523
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผิน
พระพักรไปทางด้านขวา เป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุครบ 80 พรรษา”
ด้านหลังเป็นพระราชลัญจกรประจำธงพระอิสริยศ(ธงนี้จะมีพื้นสีเหลืองซึ่งเป็นสีของราชวงศ์จักรีในส่วนของพระราชลัญจกรจะอยู่ในพื้นสี่เหลียมสีน้ำเงิน) ริมขอบเหรียญจารึกว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ประเทศไทย ๑0 บาท” และมีลายกระหนกไทยโดยรอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด
นิเกิล จำนวนที่ผลิต 1,288,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins in Auspicious Occasion of Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani
80th years old Birthday in 1980. On the head side of the coin is portrait of Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani around rim of the coin are words
“Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani 80th years old” and on the tail side of the coin is Coat of arms on royal flag of Her Majesty. Around rim of the coin inscribe “21 October 1980 Thailand 10 Baht” in Thai language and are characteristics Thai design in decorative art around rim of the coin. Launching in 1980. Diameter is 32.00 millimeter, type nikel. Number of mintages are 1,288,000 coins.
https://youtu.be/K79sycZ5pwc

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คนรักงานอดิเรกการสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทย

ท่านผู้ใดสนใจที่จะสะสมธนบัตรและเหรียญไทยและต้องการเริ่มต้นที่จะสะสมอย่างมีระบบอย่างมีคุณค่าและมีความรู้เกี่ยวกับการสะสมของแท้ที่มีคุณภาพและเป็นระบบมีวิธีการรักษาเหรียญให้อยู่ในสภาพดีทราบประวัติที่มาที่ไปรายละเอียดของธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ รวมทั้งเป็นงานอดิเรกที่สนุกไม่ถูกหลอกโดยสะสมของปลอมหรือไม่มีคุณภาพดีที่สมควรแก่การสะสม หากท่านจะดูวีดีโอทั้งชุดการสระสมควรดูวีดีโอในwww.youtube.com และค้นหาโดยพิมพ์ข้อความว่า คนรักงานอดิเรกการสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยหรือใช้ชื่อRangsant Bandhukul ค้นหาในช่องบนของวีดีโอ youtube  หรือค้นหาในGoogle ก็ได้ครับหรือและท่านสามารดูทั้งชุดที่ BloggerของGoogleที่ชื่อ siambanknotecoin ได้ด้วยครับ แล้วกรุณาอย่าลืมคลิ๊กติดตาม หรือ Subscribe จักขอบคุณยิ่งครับ

 หากท่านใดมีศรัทธาเป็นSponsorsช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานอดิเรกของผมในการทำวีดีโอสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยเพื่อการข้างต้นนี้โดยโอนเงินเข้าบัญชีนายรังสรรค์ บัณฑุกุล ธนาคารกรุงไทย สาขางามดูพลี บัญชีเลขที่ 984-8-74287-5 หรือใช้บัตร PayPal rangsantb@yahoo.com ผู้ที่เป็นSponsors สามารถลงโฆษณาขายสินค้าและบริการโดยไม่หลอกลวงได้ในหน้าของผมโดยเฉพาะพวกที่แอบโฆษณาในหน้าของผมโดยไม่ได้รับอนุญาติจากผมจะไม่โดนลบออก

EP.188 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุด ซีเรียส ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523


EP.188 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุด ซีเรียส ชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2523
ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานริมขอบเหรียญจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ”
ด้านหลังมีภาพชาวนาดำนาอยู่ทางด้านซ้ายและภาพคนทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าด้วยมืออยู่ทางด้านขวา ข้างบนจารึกว่า “CERES” ด้านล่างจารึกว่า “FAO” ริมขอบเหรียญจารึกว่า “๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ ประเทศไทย 12 August 1980 ๕บาท 5Bath. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.00 มิลลิเมตร ชนิดนิเกิล จำนวนที่ผลิต 9,000,000 เหรียญ
Commemorative 5 Bath coins CERES 1980
On the head side of the coin is a portrait of Queen Sirikit around rim of the coin are words “Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Boromrachininat”.
On the tail side of the coin are image a rice-farmer transplant paddy in the field on the right side and a weaver looming by a handloom on the left side beyond the images inscribe “CERES” under inscribe “FAO” around the rim of the coin are words “12 August 1980 Thailand and 5 Baht in Thai and English language. Launching in 1980.Diameter is 30.00 millimetter, type nikel. Number of mintages are9,000,000 coins.


https://youtu.be/BTa_K7N3f1I

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 187 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์ พ.ศ.2523(ตรารวงข้าว)


EP. 187 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 50 สตางค์ พ.ศ.2523(ตรารวงข้าว) ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ประเทศไทย รัชกาลที่ 9” ด้านหลังเป็นอักษรตัวเลขขนาดใหญ่ “50 สตางค์” ริมขอบเหรียญมีภาพรวงข้าวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านล่างจารึกว่า “พ.ศ. ๒๕๒๓” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ 23.00 มิลลิเมตร ชนิดทองเหลือง จำนวนที่ผลิต 122,260,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama 9 value 50 Stang 1980 (ear of paddy).On the head side of the coin is a portrait of King Rama 9 around the rim of the coin are words “Thailand and Reign 9”. On the tail side of the coin have big alphabet “50 Stang” on the rim have image ear of paddy on left and right side under inscribe 1980 . Diameter is 23.00 millimeter, Type Bronze. Launching in year 1980, Number of mintages are 122,260,000 coins.
https://youtu.be/Fv2OEmQ-Zgw

บทความเรื่องแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้า

บทความเรื่องแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยี่ได้เปลี่ยนไปเร็วมากยกตัวอย่างเช่นจากกล้องใช้ฟีลมม์เป็นกล้องดิจิตอลทำให้บริษัทโกดัคที่ยังยืนมานานตามไม่ทันเจ็งไปเลยเพราะตลาดฟีลมมได้ถูกทำลายลง((Disruptionหมายความว่าตลาดของสินค้าที่ล้าสมัยได้ถูกทำลายไปเครื่องพิมพ์ดีดเจ๊งเมือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและทำลายซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วย สมารตโฟนแทนที่โทรศัพท์แบบเดิมจน ทีโอทีเจ๊งปรับตัวไม่ทัน แผงโชล่าเซลผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพขึ้นและมีราคาถูกลง เท็คโนโลยีการผลิตน้ำมันก็เปลี่ยนไป รถยนต์ไฟฟ้าได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ติดล้อไปแล้ว ตอนนี้เทสล่ากำลังนำหน้าเท็คโนโลยีญี่ปุ่นอยู่ หากเทสลาเข้าผลิตในเมืองไทย(ซึ่งได้ข่าวอยู่)แน่นอนว่าค่ายรถยนต์ในเมืองไทยเดิมเสียผลประโยชน์แน่เพราะตามไม่ทัน ยิ่ง FOMM บริษัท SME ญี่ปุ่นขนาดเล็กกำลังดำเนินการรวมทุนกับคนไทยผลิตรถไฟฟ้าขนาดเล็กนั่งได้ 4 คน(ไม่เคยมีคนไทยร่วมลงทุนผลิตรถยนต์มาก่อนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาก) ผู้ผลิตเจ้าใหญ่เสียผลประโยชน์ตลาตรถขนาดเล็กแน่ๆ นโยบายรัฐบาลจะเป็นผุ้กำหนดอนาคต แนวโน้มของโลกจะเป็นผู้ชี้ทางให้ทราบ หากทำไม่ทันหรือตัดสินใจผิดก็จะตกขบวนรถไฟเพื่อนบ้านกำลังจ้องตาเป็นมัน แต่ตอนนี้ไทนต้องใช้ม.44 ตั้งโรงงานไฟฟ้าและโซล่ารูฟท็อปเสรีเตรียมรับไว้ได้เลย การตั้งปั้มชาร์จไฟฟ้านั้นไม่ยากแล้วเพราะ ปตท กับการไฟฟ้านครหลวงเตรียมไว้ตั้งแต่4ปีทีแล้วและห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ก็ติดตั้งได้ สกัดพวกเครือข่ายโลกสวยไม่มีทีมาที่ไป ค้านหัวชนฝา และผลประโยชน์ส่วนตัว อยากดังไว้ก่อน หากไฟฟ้าไม่พอจะลำบาก โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าในเมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่อนุมัติไปแล้วและกำลังจะอนุมัติในอนาคตมีมากมายมหาศาลที่จะต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลทั้งนั้น
จีเอ็มเผยรถไฟฟ้าวิ่งได้ไกลกว่ารถของเทสลา
https://www.youtube.com/watch?v=hKWQX_-sJuI

EP.186 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2522


EP.186 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2522
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัคราชกุมารีทรงผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญ ริมขอบเหรียญจารึกว่า “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประเทศไทย”
ด้านหลังของเหรียญมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านล่างจารึกว่า พ.ศ. ๒๔๘๖ ริมขอบเหรียญมีอักษรจารึกว่า ”เฉลิมพระเกียรติทรงสำเร็จการศึกษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒” และราคาของเหรีญ “10บาท” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิเกิล จำนวนที่ผลิต 1,196,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins in Auspicious Occasion of Princess Chulabhorn graduated from Kasetsart University.
On the head side of the coin is portrait of Pincess Chulabhon around the rim of the coin inscribe “Pincess Chulabhon Thailand” and on the tail side of the coin are Kasetsart University 1943 seal and word “Glorifying of princess graduated on 19 July 1979 ” and value of coin “10 Baht”. Diameter is 32.00 millimeter, type nikel. Launching in year1979. Number of mintages are 1,196,000 coins.
https://youtu.be/-B3ytsJNJ1E

EP.185 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2521


EP.185 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2521
ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถเป็นประธาน บนริมขอบบนของเหรียญมีจารึกว่า รัฐบาลไทย พ.ศ. 2521 ด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ของเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 รูปดวงอาทิตย์แผ่รัศมีรอบมีรูปช่อฟ้าขนาบสองข้างและมีคำจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “8th ASIAN GAMES” ด้านข้างเป็นภาษาไทย ”1 บาท” ข้างล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “BANGKOK 1978” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Commemorative 1 Bath Coins 8th ASIAN GAMES 1978.
On the head side of the coin are portrait of King Rama 9 and Queen Sirikit and on the tail of the coin is logo of the 8th ASIAN GAMES halo around the sun between gable apexes. There are the words “8th ASIAN GAMES” on the left side inscribe “1” on the right side inscribe “Bath”. Under the logo are words BANGKOK 1978”. Launching in 1978. Diameter is 25.00 millimeter, type nikel. Number of mintages are 5,000,000 coins.


https://www.youtube.com/watch?v=BlxIuBM-mME

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.184 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2521


EP.184 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2521
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร(รัชกาลที่ 10 ปัจจุบัน) ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า พันตรีสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเทศไทย
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข้างซ้ายจารึกว่าจารึกว่า “๑๕0” ข้างขวาจารึกว่า”บาท”รอบของเหรียญจารึกว่า ”ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ๑๕ กันยายน ๒๕๒๑” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.00 มิลลิเมตร ชนิด เงิน จำนวนที่ผลิต 50,000 เหรียญ
Commemorative 150 Baht silver coins in Auspicious Occasion of HRH Crown Prince OF Siam (King Rama 10 on present day) graduated from Command and General Staff College 1978. On the head side of the coin is portrait of HRH crown prince of Siam face to the left of the coin and on the tail side of the coin is Command and General Staff College seal on the left side inscribe “150” and on the right side inscribe “Bath” at the rim of the coin are words “Graduated from Command and General Staff College on 15 September 1978. Launching in 1978. Diameter is 35.00 millimeter. Number of mintages production are 50,000 coins.


https://youtu.be/II1vW6OTXPA

EP.183 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2520EP.183 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2520
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ด้านหลังเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ มีพระมงกุฎเหนืออักษร “วก” ข้างซ้ายจารึกอักษรเลข ๑ ไทย ด้านขวาจารึกคำว่า “บาท” รอบเหรียญจารึกว่า ๕ ธันวาคม๒๕๒0 ประเทศไทย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร ชนิด นิเกิล จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Commemorative one Baht coins in Auspicious Occasion of bestowed upon Crown Princes Royal on 5th December 1977. On the head side of the coin is portrait of Crown Princess Royal of Siam face to the left of the coin. Around the rim of the coin are words “Somdet Phra Debaratanarajsuda-Sayamboromrajakumari” and on the tail side of the coin is Royal Coat of arms of Crown Princess Royal of Siam. Launching in 1977. Diameter is 25.00 millimeter. Number of mintages production are 5,000,000 coins.
https://youtu.be/IxVMLS3HI7s