วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 344 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 344 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔ และมีคำจารึกว่า “กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔ ๘-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕0 ประเทศไทย 10 บาท 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 10 BAHT”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 24th UNIVERSIADE BANGKOK
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of 24th UNIVERSIADE. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej” and “24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 10 BAHT” in Thai and English, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in You Tube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/htoFczn7uE8

EP. 343 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 75 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 343 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 75 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ด้านหลังมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕0 ๑0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 700,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 75th years old Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Boromarachininat
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sirikit, on the tails side we have the Royal coat of arms of Her Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Boromarachininat” and “In Auspicious Occasion Cerebrate the 75 years old of Her Majesty Queen Regent Sirikit 12th August 2007 10 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 700 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 342 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/JTUGRe_9tpg

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 342 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 342 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “ฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๖ พฤษภาคม ๒๕๕0 ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 800,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 84th years old Galayani Wadhana, Prince of Naradhiwas
On the head side of the coin, there is portrait of Galayani Wadhana, Prince of Naradhiwas, on the tails side, we have Her Majesty Coat of arms. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Somdet phra Choa Phi Nang Thor Choa Fa Galayani Wadhana Kromma Luaug Naradhiwas Rajnagarin” and “Celebration of Her Majesty’s 84 years old 6th May 2007 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2007
Total number Minted: 800 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 341 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/M7-mc0PrdNg

EP. 341 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธาน ริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่๖ รัชกาลที่๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕0 ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 100th years the First King’s Guard Cavalry Regiment
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX, on the tails side we have symbol of the First King’s Guard Cavalry Regiment. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign VI Reign IX” and “100th years anniversary of the First King’s Guard Cavalry Regiment 6th February 2007 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 5 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 340 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/X2zk4U5kUNw

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 340 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลก ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 340 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลก ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์องค์การอนามัยโลก และมีคำจารึกว่า “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลกทูลเกล้าฯถวายรางวัลอาหารปลอดภัย World Health Organization In honour of Her Majesty Queen Sirikit’s outstanding contribution to promoting human health through food safety 8 August 2005 ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating Glorification Her Majesty Queen Sirikit by World Health Organization
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sirikit, on the tails side, we have symbol of World Health Organization. Running around the edge of these both side of the coin. We can read the words “Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Bormmarachininat Thailand” and “World Health Organization In honour of Her Majesty Queen Sirikit’s outstanding contribution to promoting human health through food safety 8 August 2005 10 Baht” in Thai and English, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 5 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 339 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/QjnbwoDjovg

EP. 339 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายเรือ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2549 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 339 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายเรือ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2549
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนายเรือ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี โรงเรียนนายเรือ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ประเทศไทย ๕0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2549
จำนวนที่ผลิต 200,000 เหรียญ
Fifty Baht Coin Commemorating the 100th years Royal Thai Naval Academy
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side, we have the seal of Royal Thai Naval Academy. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Reign V Reign IX” and “100th years anniversary of Royal Thai Naval Academy 20th November 2006 Thailand 50 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 36 mm
Material: nickel
Year of launch: 2006
Total number Minted: 200 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 338 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/pe7r90CirJY

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 338 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2549 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 338 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2549
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน
ด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖0 ปี และมีคำจารึกว่า “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖0 ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ๑0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร 
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2549
จำนวนที่ผลิต 6,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating Royal 60th Anniversary of King Bhumibol Adulyadej’s Accession Ceremony
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side, we have Royal symbol 60th of His Majesty’s Accession to the Throne and we can read the words “Royal Ceremonies on the 60th Anniversary of His Majesty’s Accession to the Throne 9th June 2006 10 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2006
Total number Minted: 6 000 000
 There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 337 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/ovsNVBYZOAA

EP. 337 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ผู้นำชนบทให้วัฒนา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 337 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ผู้นำชนบทให้วัฒนา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชปฏิสันถารกับชาวชนบท รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และมีคำจารึกว่า “เฉลิมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนา ๒0 กรกฎาคม ๒๕๓0 ๑0 บาท OUTSTANDING LEADERSHIP IN RURAL DEVELOPMENT”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2531
จำนวนที่ผลิต 300,000 เหรียญ
Ten Baht Coin Commemorating the Glorification Outstanding Leadership in Rural Development
On the head side of the coin, there are picture of King Rama IX to talk to rural people, on the tails side, we have the symbol of Asian Institute of Technology. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “Glorification Outstanding Leadership in Rural Development
20th July 1987 10 Baht” in Thai and English, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1988
Total number Minted: 300 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 336 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.

https://youtu.be/qYoF-Ff7GDs

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 336 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สันติภาพ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 336 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สันติภาพ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ 50 ปี สันติภาพ และมีคำจารึกว่า “50 ปี สันติภาพ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2448-2538 ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2538
จำนวนที่ผลิต 1,002,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 50th years Thailand Peace Day
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VIII and King Rama IX, on the tails side, we have the symbol of Thailand Peace Day. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Reign VIII Reign IX” and “50th years anniversary of Thailand Peace Day 16 August 1945-1995 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1995
Total number Minted: 1 002 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 335 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/ZtffSyjr4Gs

EP. 335 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงยุติธรรม ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2535 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 335 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงยุติธรรม ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2535
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม และมีคำจารึกว่า “๑00 ปี กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 10 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2535
จำนวนที่ผลิต 800,000 เหรียญ
Ten Baht Coin Commemorating the 100th years Ministry of Justice
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side, we have the symbol of Ministry of Justice. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Reign V Reign IX” and “100th years anniversary of Ministry of Justice 25th March 1992 10 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1992
Total number Minted: 800 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 334 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.

https://youtu.be/QuedMmX0uEk

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 334 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 334 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2538
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีตราสัญลักษณ์ “พระปรมาภิไธยย่อของ รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงการต่างประเทศ และมีคำจารึกว่า “๑๒0 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๘ ๒0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2538
จำนวนที่ผลิต 800,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 120th years Ministry of Foreign Affairs
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side, we have The Seal of the Crystal Lotus, Ministry of Foreign Affairs. Running around the edge of these both sides of the coin. we can see and read the words “The Royal seal of King Rama V and King Rama IX Signatures” and “120th years anniversary of Ministry of Foreign Affairs 14th April 1995 20 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1995
Total number Minted: 800 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 333 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/auKqxC8MSkU

EP. 333 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2546 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 333 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2546
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช และมีคำจารึกว่า “ที่ระลึก ๕0 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546
จำนวนที่ผลิต 250,000 เหรียญ
Fifty Baht Coin Commemorating the 50th years Royal Thai Air Force Academy
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side, we have the seal of Navaminda Kasattriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Reign 9 Thailand” and “In memory of the 50th years Royal Thai Air Force Academy 7th May 2003 50 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 36 mm
Material: nickel
Year of launch: 2003
Total number Minted: 250 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 332 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/KJVDsmVLbuA

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 332 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2547 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 332 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2547
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๕0 ปี สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ๕0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2547
จำนวนที่ผลิต 200,000 เหรียญ
Fifty Baht Coin Commemorating the 50th years National Intelligence Agency
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side, we have symbol of National Intelligence Agency. Running around the edge of these both sides of the coin. we can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “50th years anniversary of National Intelligence Agency 1st January 2004 50 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 36 mm
Material: nickel
Year of launch: 2004
Total number Minted: 200 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 331 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/XwIXU6jYnog