วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 259 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100ปี โรงพยาบาลศิริราช ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 259 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100ปี โรงพยาบาลศิริราช ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นรูปตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลศิริราช มีข้อความจารึกว่า “๑00ปี โรงพยาบาลศิรราช ๑0บาท ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2531
จำนวนที่ผลิต 290,000 เหรียญ
Ten Baht Coin Commemorating 100th years Siriraj Hospital
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Reign V Reign IX” and “100th years Siriraj Hospital 10 Baht 26th April 1988 Thailand” in Thai obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1988
Total number Minted: 290 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 258 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/1VULAyOZTHo

EP. 258 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72ปี สหกรณ์แห่งชาติ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 258 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72ปี สหกรณ์แห่งชาติ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีข้อความจารึกว่า “ประเทศไทย การสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2531
จำนวนที่ผลิต 143,000 เหรียญ
Ten Baht Coin Commemorating 72nd years National Co-operative
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Reign VI Reign IX” and “Thailand 72nd years National Co-operative 27 February 1988 10 Baht”
in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 1988
Total number Minted: 143 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/SESV1rAyLpc

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 257 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2520 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 257 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2520
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหว่านพันธุ์ข้าว รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “๑ บาท FAO พ.ศ.๒๕๒0”
ด้านหลังเป็นรูปพระแม่โพสพและมีคำจารึกว่า “๑บาท FAO พ.ศ.๒๕๒0”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2520
จำนวนที่ผลิต 2,000,000 เหรียญ
One Baht Coin Commemorating FAO the rice Goddess of Thai people
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX is scattering paddy seed, on the tails side we have image of Goddess of rice. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Thailand Reign 9” and “1 Baht FAO 1977” in Thai and English, obviously.
Diameter: 25 mm
Material: nickel
Year of launch: 1977
Total number Minted: 2 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/fGK_jJTrVWM

บทความเรื่องประโยชน์ของงานอดิเรกในการสะสมธนบัตรและเหรียญชนิดต่าง ๆว่าทำไม่เป็นการออมทรัพย์ที่ดีกว่าฝากธนาคารหรือเล่นหุ้น


บทความเรื่องประโยชน์ของงานอดิเรกในการสะสมธนบัตรและเหรียญชนิดต่าง ๆว่าทำไม่เป็นการออมทรัพย์ที่ดีกว่าฝากธนาคารหรือเล่นหุ้นหากท่านสะสมเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตรที่รัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิกใช้เพราะจะมีสภาพคล่องเท่ากับเงินสด Update 8 (31 มกราคม 2560)
ประโยชน์ของงานอดิเรกนี้คือ
ประการที่หนึ่งการออมทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ดีกว่าการฝากธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยน้อย และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง รวมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน หากท่านฝากประจำยังต้องเสียภาษีร้อยละ 1.5 ด้วย ผมขอยกตัวอย่างเหรียญ 50.00 สตางค์เมื่อปี พ.ศ.2500 ท่านสามารถซื้อไอสกรีม กะทิ ใส่ในขนมปังรวมข้าวเหนียว ราดด้วยถั่วคั่ว ได้หนึ่งชิ้น หรือโดยสารรถเมล์ได้หนึ่งเที่ยว และเงินห้าบาทในปีพ.ศ.2512 ท่านสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหรือผัดซีอิ๊วได้หนึ่งชามและราคารถยนต์ในสมัยนั้นมีราคาประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทไม่ถึงแสน ในปีพ.ศ. 2520 ท่านสามารถซื้อข้าวกับหนึ่งอย่างได้ 1 จานราคา 10 บาท หากกับ 2 อย่าง ราคา15 บาทเท่านั้น จะเห็นว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นตลอดเวลาและไม่ลดลง ซึ่งเป็นธรรมชาติของมันดังนั้นท่านควรเอาเงินสดฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนที่เหลือเก็บออมไว้เป็นเงินสดทุกวัน ๆ หรือ2-7วัน ครั้งละ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท 1000บาท ใส่กล่องหรือขวดไว้แยกกันตามชนิดต่าง ๆ ตามกำลังทรัพย์ของท่าน ดีกว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่ ทำลายสุขภาพของท่านทั้งยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจากผลของมันในอนาคต
ประการที่สองดีกว่าท่านเอาเงินไปเล่นหุ้นซึ่งเป็นการเก็งกำไรมีพวกได้และพวกเสีย เปรียบสเมื่อนเป็นการพนันชนิดหนึ่งมีน้อยมากที่จะได้กำไรนอกจากจะรู้ข่าววงใน หรือซื้อในจังหวะที่ดีซึ่งมีโอกาสน้อยคนมากที่จะมีโอกาสเช่นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแมงเม่าเสียมากกว่า ตลาดมันเป็น zero sum games คือมีพวกได้และพวกเสีย
ประการที่สาม หากเกิดสงครามโลก หรือสงครามกลางเมือง หรือเศรษฐกิจล่มสลาย ซึ่งไม่มีใครทำนายอนาคตได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด เพราะมันไม่เกิดสงครามครั้งใหญ่มา 71 ปีแล้ว มีแต่สงครามในระดับภูมิภาค เช่นสงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงครามตะวันออกออกกลาง ติดต่อกันมาเรื่อยซึ่งบัดนี้ก็ยังไม่สิ้นสุด หากสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นธนบัตรที่ใช้อยู่จะเป็นเศษกระดาษโดยทันที แต่เหรียญที่เป็นโลหะ ต่าง ๆโดยเฉพาะที่เป็นโลหะเงินและทอง ส่วนโลหะพวกทองแดง ทองเหลืองจะแพงขึ้นเพราะความต้องการไปทำกระสุนปืนชนิดต่าง ๆ จะทำให้ท่านและลูกหลานมีชีวิตอยู่รอดได้
ประการที่สี่เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุต่าง ๆ เจ็บไข้ได้ป่วยท่านยังสามารถเอาธนบัตรหรือเหรียญซึ่งยังคงใช้หมุนเวียนในปัจจุบันที่ท่านสะสมไว้ที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยกเลิกนำออกมาใช้ได้
ประการที่ ห้า เก็บไว้ให้ ลูกหลาน เหลน เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในอนาคต ซึ่งค่าเรียนบางวิชา เช่นแพทย์และวิศวกรรมจะแพงมาก เป็นล้านกว่าบาทจนจบการศึกษา หากไม่มีเงินเอาไปขายเป็นทุนได้และเขาจะได้คิดถึงปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อตายไปแล้ว
ประการที่เจ็ด หากท่านสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ในปัจจุบันโดยการออมเก็บไว้ไม่นำไปจะเป็นการดีกว่าใช้ซื้อสินค้าทีไม่มีประโยชน์และทำลายสุขภาพ เช่นขนมเครื่องดื่มที่หวานใส่น้ำตาลมากเมื่อกินเป็นประจำจะทำให้ท่านเป็นโรคเบาหวาน ที่สีเกลือมากกินเป็นประจำจะทำให้ท่านเป็นโรคไต สองโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายรักษาให้หายขาดไม่ได้ เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งยังคาดได้ว่าในเวลา1-2ปีเมื่อถึงวาระที่จะต้องเปลี่ยนแบธนบัตรเหรียญกษาปณ์ใหม่ตามประเพณีแล้ว จะได้ราคาสูงกว่าปัจจุบัน 1-2 เท่าเมื่อถึงวาระที่รัฐบาลจำเป็นเปลี่ยนเป็นเหรียญกษาปณ์และธนบัตรใหม่อย่างแน่นอนตามประเพณีที่ประติบัติกันมาแล้วค่าของมันจะสูงขึ้นในตลาดนักสะสม

คำเตือน ควรสะสมแบบพอเพียงค่อยเป็นค่อยไป อย่าสะสมจนต้องกินมาม่า
หากท่านจะดูวีดีโอทั้งชุดเปรียบสเมือนมีแนวทางหรือคู่มือในการสระสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยซึ่งตอนนี้มีถึงประมาณ 248 กว่าวาระแล้วและจะทำเพิ่มขึ้นทุกวันจนครบทุกวาระ ท่านควรดูวีดีโอในwww.youtube.com และค้นหาโดยพิมพ์ข้อความว่า คนรักงานอดิเรกการสะสมธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยหรือใช้ชื่อRangsant Bandhukul ค้นหาในช่องบนของวีดีโอ youtube และGoogle Plus  หรือค้นหาในGoogle ก็ได้ครับหรือและท่านสามารดูทั้งชุดที่ BloggerของGoogleที่ชื่อ siambanknotecoin.blogspot.comเพื่อเป็นแนวทางหรือคู่มือในการสะสม ได้ด้วยครับ แล้วกรุณาอย่าลืมคลิ๊กติดตาม หรือ Subscribe ฟรีไม่ต้องเสียเงินเป็นค่าสมาชิก จักขอบคุณยิ่งครับ
EP. 256 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 6 ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2513 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 256 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 6 ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ.2513
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัฐบาลไทย พ.ศ.๒๕๑๓ ๑ บาท 1 BAHT”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ทางการของเอเซียนเกมส์เป็นรูปดวงอาทิตย์แผ่รัศมีโดยรอบด้างล่างเป็นรูปห่วงคล้องกันเป็นแถวยาวและมีคำจารึกว่า “EVER FOWARD (ก้าวหน้าตลอดไป) SIXTH ASIAN GAMES BANGKOK 1970”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2513
จำนวนที่ผลิต 9,000,000 เหรียญ
One Baht Coin Commemorating 6th Asian Games
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama IX and Queen Sirikit, on the tails side we have Official logo of the games is halo around the sun under its have long line loops. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Thai Government 1970 1 BATH” and “EVER FORWARD SIXTH ASIAN GAMES BANKOK 1970” in Thai and English, obviously.
Diameter: 27 mm
Material: nickel
Year of launch: 1970
Total number Minted: 9 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/Wptb3PEVwXo

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 255 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 60ปี กรมการค้าภายใน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 255 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 60ปี กรมการค้าภายใน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กรมการค้าภายในและมีคำจารึกว่า “๖0ปี กรมการค้าภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 60th years Department of Internal Trade of Thailand
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have symbol of Department of Internal Trade of Thailand. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Phrabat Somdet
Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “60th years Department of Internal Trade of Thailand 5th May 2002 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/BDJlhbTqpdg

EP. 254 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100ปี กรมชลประทาน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 254 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100ปี กรมชลประทาน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางเบื้องซ้ายเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กรมชลประทานและมีคำจารึกว่า “ครบ100ปี กรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ๑0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 100th years Royal Irrigation Department
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side we have symbol of Royal Irrigation Department. Running around the edge of this coin sides. We can see and read the words “Reign V Reign IX” and “100th years Royal Irrigation Department 13rd June 2002 10 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/p-x24nfjDbA

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 253 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 90ปี กรมทางหลวง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 253 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 90ปี กรมทางหลวง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีพระราชลัญจกรปรมาภิไธยย่อของทั้งสองพระองค์
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงและมีคำจารึกว่า “90ปี กรมทางหลวง ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 90th years Department of Highways
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX, on the tails side we have symbol of Department of Highways. Running around the edge of this coin sides. We can see and read the words “Royal Signets of King Rama VI and King Rama IX” and “90th years Department of Highways 1st April 2002 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/Y-5NtR8ghNs

EP. 252 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 90ปี วชิรพยาบาล ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 252 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 90ปี วชิรพยาบาล ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางเบื้องขวาเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลและมีคำจารึกว่า “90ปี วชิรพยาบาล ๑0 บาท ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 90th Vajiraphayaban
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX , on the tails side we have seal of Faculty of Medicine Vajira Hospital Bangkok Metropolitan and Vajiraphayaban . Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Phra Bat Somdet Phra Mongkut Kloa Chao Yu Hua Phra Bat Somdet Phra Chao Yu Hua Bhumiboladulayadej” and “90th years Vajiraphayaban 10 Baht Thailand 2 January 2002” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track of this video in YouTube. We are more than 251 items about Thai banknotes and coins HD videos which is you can use as handbook and daily increasing until its complete. Please subscribe, thank you very much. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/EaI7ikypEA8

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 251 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2544 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 251 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2544
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นมีรูปตราพระเกี้ยวสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีคำจารึกว่า “ครบ ๘๔ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒0 บาท ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต 2544
จำนวนที่ผลิต 1,000,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating 84th years Chulalongkorn University
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V King Rama VI and King Rama IX, on the tail side, we have Phra Kiao Chulalongkorn University Seal. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Reign V Reign VI Reign IX” and “84th years Chulalongkorn University 20 Baht 26th March 2001 Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Nickel
Year of launch: 2001
Total number Minted: 1 000 000
There are Thai and English sounds of these video clips in YouTube and Google Plus. We are more than 250 items about Thai banknotes and coins in HD videos which is you can use as guideline or handbook and We are daily increasing until its complete. Please subscribe If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/cbcPEsW2v2Q

EP. 250 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนบัตรไทย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 250 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนบัตรไทย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีพระราชลัญจกรปรมาภิไธยย่อของทั้งสองพระองค์
ด้านหลังเป็นมีรูปพระราชลัญจกรตราแผ่นดินสยาม และมีคำจารึกว่า “พระคลังมหาสมบัติ รัฐบาลสยาม ครบ ๑00ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก ๒0 บาท พ.ศ.๒๔๔๕-๒๕๔๕ ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต 2545
จำนวนที่ผลิต 600,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating 100th years Thai Banknotes
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tail side, we have coat of arms of Siam. Running around the edge of this coin sides. We can see and read the words “King Rama V royal signet King Rama IX royal signet” and “The Royal Great Treasury Siam Government 100th years of First Launching of Banknotes 20 Baht 1902-2002 Thailand ” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Nickel
Year of launch: 2002
Total number Minted: 600 000
There are Thai and English sounds of these video clips in YouTube. We are more than 249 items about Thai banknotes and coins HD videos which is you can use as guideline or handbook and We are daily increasing until its complete. Please subscribe, If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/CFZGf5PAHKw