วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 371 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 371 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวง ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวง และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี กรมทางหลวง ประเทศไทย ๒0 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 %
น้ำหนัก 15 กรัม
ปีที่ผลิต 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
ราคาตลาดตามสภาพความสวย 100-250 บาท

Twenty Baht Coin Commemorating the 100th years Department of Highways
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI, on the tails side we have symbol of Department of Highways. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phra Bat Somdet Phra Pomenthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Choa Yu Hua” and “100th years anniversary Department of Highways 1st April 2012 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel 25 % copper 75 %
Weight: 15 grams
Exquisite coin in Market Price: 100-250 Baht 2.85-4.30 USD
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/qx24bB4QNTQ

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 370 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2556 (This video is narrated in Thai in first part and English in Second part)


EP. 370 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2556 (This video is narrated in Thai in first part and English in Second part) ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลังมีตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๗ เรียกว่าพระราชลัญจกรพระแสงศร และมีคำจารึกว่า “๑๒0 ปี วันพระบรมราชสมภพ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒0 บาท ประเทศไทย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล น้ำหนัก 15 กรัม ราคาตลาดตามสภาพความสวย 100-250 บาท ปีที่ผลิต 2556 จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ Twenty Baht coin commemorating 120th years of King Rama VII Royal Birthday Anniversary On the head side of the coin, there is portrait of King Rama VII, on the tails side, we have the Royal coat of arms of King Rama VII. Running around the edge of this coin side. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Poraminthra Maha Prachadhipok Phra Pokkloa Choa Yuhua” and “120th years of King Rama VII Royal Birthday Anniversary 8th November 2013 20 Baht Thailand” in Thai, obviously. Diameter: 32 mm Material: nickel Weight: 15 gram Circumstantial Market Price: 100-250 Baht Year of launch: 2013 Total number Minted: 500 000 There are Thai and English sound tracks in this video in YouTube. Please subscribe like and share, thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/Pjb_a-jXAGs

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ประเทศไทย ๒0 บาท” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร


EP. 369 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2556
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และมีคำจารึกว่า “ครบ ๖0 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2556
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ

Twenty Baht Coin Commemorating the 60th years Department of Alternative Energy Development and Efficiency Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “60th years anniversary of Department of Alternative Energy Development and Efficiency Anniversary 7th January 2013 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2013
Total number Minted: 500 000

There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe like and share. Thank you very much for watching this Video clip.

https://youtu.be/BnYbJK48Vjo

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 368 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 368 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังมีตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๘0 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 80th years Office of the Prime Minister Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have The Seal of Rajasiha(Lion) and Gajasiha(Elephant-Headed Lion), the Protectors of the Constitution. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdej Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “80th years anniversary of Office of the Prime Minister 28th June 2012 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe like and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/FRAPDUsEgF8

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 367 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 367 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์กระทรวงคมนาคม และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี กระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 100th years Ministry of Transport anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama VI, on the tails side we have the Symbol of Ministry of Transport. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phra Bat Somdet Phra Poramentha Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua Reign VI” and “100th years anniversary of Ministry of Transport 1st April 2012 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2012
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe like and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/G5VSEYLh8NE

EP. 366 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 366 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘0 พรรษา และมีคำจารึกว่า “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘0 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen Sirikit’s 80th years old Birthday Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sirikit, on the tails side we have the symbol of The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen Sirikit’s 80th years old Birthday Anniversary. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Nang Choa Sirikit Phra Boromarachininat” and “The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen Sirikit’s 80th years old Birthday Anniversary 12th August 2012 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe like and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/7NfOXLeD1GQ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 365 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 365 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ ๑0 ในปัจจุบัน) เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และมีคำจารึกว่า “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๕0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Fifty Baht Coin Commemorating the Celebration on the Auspicious Occasion of HRH Crow Prince of Siam’s (King Rama X at present time) 5th Cycle Birthday Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of HRH Crow Prince of Siam’s (King Rama X at present time), on the tails side we have the symbol of The Celebration on the Auspicious Occasion of HRH Crow Prince of Siam’s 5th Cycle Birthday Anniversary. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Borom Osathriraj Chao Fa Maha Vajiralongkorn Sayam Makutrajakumarn” and “The Celebration on the Auspicious Occasion of HRH Crow Prince of Siam’s (King Rama X at present time) 5th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2012 Thailand 50 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 36 mm
Material: nickel
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/c4d8nlqCyu0

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 364 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 364 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑๕0 ปี วันพระราชสมภพ ๑0 กันยายน ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๒0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 150th years of Queen Sri Savarindira’s Birthday Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sri Savarindira’s, on the tails side we have the coat of arms of Her Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Sri Savarindira Boromratchathevi Phra Phan Vassa Ayika Chao” and “Queen Sri Savarindira’s 150th years Birthday anniversary, 10th September 2012 Thailand 20 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe like and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/u0B-CPWWi_E

EP. 363 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 363 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2555
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑๒0 ปี วันพระประสูติ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเทศไทย ๒0 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2555
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 120th years Prince Damrong Rajanubhab’s Birthday Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of Prince Damrong Rajanubhab, on the tails side we have the coat of arms of His Royal Highness. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Choa Boromwongsethoe Prince Damrong Rajanubhab” and “Prince Damrong Rajanubhab’s 120th years Birthday anniversary, 21st June 2012 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2012
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/4p5-tqDPs9Y

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 362 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2554 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 362 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชนิดราคา 50 บาท พ.ศ.2554
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีพระราชลัญจกรพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และมีคำจารึกว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทย ๕0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2554
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Fifty Baht Coin Commemorating the Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of The Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej Reign IX” and “The Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary, 5th December 2011 Thailand 50 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 36 mm
Material: nickel
Year of launch: 2011
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/8AW4jS9KdAI

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 361 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2554 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 361 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2554
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร และมีคำจารึกว่า “๑00 ปี กรมศิลปกร ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2554
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 100th years The Fine Arts Department
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama VI, on the tails side we have the Symbol of The Fine Arts Department. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phra Bat Somdet Phra Poramentha Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua Reign VI” and “100th years anniversary of The Fine Arts Department 27th March 2011 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2011
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/MJKy7NtU9l4

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 360 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2553 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 360 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2553
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลางเป็นรูปนกวายุภักษ์ และมีคำจารึกว่า “ครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2553
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 120th years The Comptroller General’s Department
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side we have the Symbol of The Comptroller General’s Department ( Nok Vayupak a fabulous bird which eats the air as it food). Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign V Reign IX” and “120th years anniversary of The Comptroller General’s Department 7th December 2010 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2010
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/31dDOkkl9xY

EP. 359 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2553 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 359 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2553
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ ๑00 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประเทศไทย ๒0 บาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
ชนิด นิเกล
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2553
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating the 100th years Vajiravudh College
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX, on the tails side we have symbol of the 100th years Vajiravudh College. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign VI Reign IX” and “100th years anniversary Vajiravudh College 29th December 2010 Thailand 20 Bath” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: nickel
Year of launch: 2010
Total number Minted: 500 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/MvF7uLfc_FA