วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 351 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 125 ปี การไปรษณีย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 351 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 125 ปี การไปรษณีย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ ๑๒๕ ปี การไปรษณีย์ไทย และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑๒๕ ปี การไปรษณีย์ไทย ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 125th years Thai post
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama V King Rama IX, on the tails side we have the symbol of 25th years Thai Post. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign V Reign IX Thailand” and “125th years anniversary of Thai post 4th August 2008 10 BAHT” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in You Tube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/rai_t0krwfY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น