วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 346 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดฯ ครั้งที่ 9 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 346 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดฯ ครั้งที่ 9 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2550
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ ๙ และมีคำจารึกว่า “การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ ๙ ๒๒-๒๔ พ.ย. ๒๕๕0 กรุงเทพฯ ๑0 บาท IASAJ BANGKOK THAILAND 2007 10 BAHT”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2550
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 9th Congress of the International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have the symbol of the 9th Congress of the International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej” and “9th Congress of the International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions 22nd- 24th November 2007 IASAJ BANGKOK THAILAND 2007 10 BAHT” in Thai and English, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2007
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in You Tube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/0SbZQ0Da5Qg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น