วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 358 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 150 ปี จอมพลเจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2552 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 358 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 150 ปี จอมพลเจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2552
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาฌุพันธุวงศ์วรเดช”
ด้านหลังเป็นพระลัญจกรประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑๕0 ปี วันประสูติ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต 2552
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic coin commemorating the 150th years Royal Birthday Anniversary of Field Marshal Prince Bhanurangsi Savangwongse
On the head side of the coin, there is portrait of Field Marshal Prince Bhanurangsi Savangwongse, The Prince Banubandhu Vongvoradej on the tails side we have the Royal coat of arms of His Majesty. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Field Marshal Prince Bhanurangsi Savangwongse, The Prince Banubandhu Vongvoradej” and “150th years Royal Birthday anniversary 11th January 2009 Thailand 10 BAHT” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2009
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track of this video in YouTube. Please subscribe and share, thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/WCEugxOfPKY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น