วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

EP. 360 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2553 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 360 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2553
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่๕ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลางเป็นรูปนกวายุภักษ์ และมีคำจารึกว่า “ครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2553
จำนวนที่ผลิต 10,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 120th years The Comptroller General’s Department
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side we have the Symbol of The Comptroller General’s Department ( Nok Vayupak a fabulous bird which eats the air as it food). Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign V Reign IX” and “120th years anniversary of The Comptroller General’s Department 7th December 2010 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2010
Total number Minted: 10 000 000
There are Thai and English sound track in this video in YouTube. Please subscribe and share. Thank you very much for watching this Video clip.
https://youtu.be/31dDOkkl9xY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น