วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 271 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2546 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 271 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2546
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
ด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และมีคำจารึกว่า “เฉลิมพระชนมายุ ๘0 พรรษา ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ๑0 บาท ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 80th Royal Birthday of Galayani Wadhana Princess of Naradhivas
On the head side of the coin, there is portrait of Galayani Wadhana Princess of Naradhivas, on the tails side we have Her Majesty’s Royal coat of arms. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Somdet Phra Phi Nang Thor Choa Fa Galayani Wadhana Kromma Luang Naradhivas Rajanagarind” and “Celebrate the 80th Royal Birthday of Her Majesty 6th May 2003 10 Baht Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2003
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 275 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.

https://youtu.be/7kBPx3tKJgY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น