วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 269 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก ชุมนุมโลกเสือโลกครั้งที่ 20 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 269 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก ชุมนุมโลกเสือโลกครั้งที่ 20 ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒0 และมีคำจารึกว่า “งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒0 พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศไทย ๑0 บาท 10 BAHT JAMBOREE 20th WORLD SCOUT JAMBOREE 2003 20’eme IAMBOREE SCOUT MONDAIL”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 20th World Scout Jamboree
On the head side of the coin, there is portrait of King Rama IX, on the tails side we have symbol of the 20th World Scout Jamboree. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Phrabat Somdet
Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej” and “ THAILAND 10 BAHT JAMBOREE 20th WORLD SCOUT JAMBOREE 2003 20’eme IAMBOREE SCOUT MONDAIL” in Thai English and other language, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 252 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/1IRPkJgb7fw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น