วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 293 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2548 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 293 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2548
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน ริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “รัชกาลที่๕ รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมีคำจารึกว่า “ครบ ๑00 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘ ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2548
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 130th years Thai State Auditing
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V and King Rama IX, on the tails side we have the symbol of Office of the Auditor General of Thailand. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Reign V Reign IX Thailand” and “130th years Thai State Auditing 18th September 2005 10 Baht ” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2005
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 292 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.
https://youtu.be/8mN62jpvzWg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น