วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 296 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 150 ปี สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2549 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 296 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก 150 ปี สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2549
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เป็นประธาน ริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ และมีคำจารึกว่า “๑๕0 ปี แห่งวันประสูติองค์เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2549
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating the 150th years Royal Birthday of Prince Chaturonrasmi, The Prince of Chakkabattradipongse
On the head side of the coin, there is portrait of Prince Chaturonrasmi, on the tails side we have the Royal coat of arms of Prince Chaturonrasmi. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Choa Boromvongthor Cho Fa Chaturonrasmi Krom Phra Chakkabattradipongse Thailand” and “150th years Royal Birthday of Minister of Finance, the Treasury 13rd January 2006 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2006
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 295 items about Thai banknotes and coins in HD video clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. Thank you very much for watching this video clip.


https://youtu.be/L0TXfaoWNzg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น