วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EP. 284 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2547 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 284 เหรียญกษาปณ์โลหะสองสีที่ระลึก อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2547
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถเป็นประธาน ริมขอบเหรียญมีคำจารึกว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ประเทศไทย”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ และมีคำจารึกว่า “การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ (CITES COP 13) ๑0 บาท 13th meeting of the Conference of the Parties 2nd -14th October 2004. Bangkok, Thailand 10 BAHT”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2547
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 13th meeting of the Conference of the Parties (CITES COP 13)
On the head side of the coin, there is portrait of Queen Sirikit, on the tails side we have the symbol of CITES. Running around the edge of these both sides of the coin. We can read the words “Somdet Phra Nang Choa Sirikit Phra Boromarachininat” and “13th meeting of the Conference of the Parties (CITES COP 13) 2nd-14th October 2004. Bangkok, Thailand 10 BAHT”
in Thai and English, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2004
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track in these videos in YouTube. We have more than 283 items about Thai banknotes and coins in HD video Clips and siambanknotecoin.blogspot.com Blogger of Google which is you can use as guideline or handbook and we are daily increasing until its complete. Please subscribe. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com, thank you very much.
https://youtu.be/g87Oohhdrx0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น