วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ธนบัตร ชนิดราคา 100 บาท แบบ 12 รุ่นที่ 2

EP. 94
ธนบัตร ชนิดราคา 100 บาท แบบ 12 รุ่นที่ 2

ภาพประธานด้านหน้า
ภาพประธานด้านหน้า เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยด้านมุมซ้ายบนมีตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่อยู่ในลวดลายวิจิตรศิลป์ไทยขนาดใหญ่

ภาพประธานด้านหลัง
เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคธาธารชื่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ ประดิษฐาน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ครั้งสงครามยุทธหัตถี ที่หนองสาหร่ายเขตเมืองสุพรรณบุรี พระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่าที่ยกมารุกรานไทยถูกพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์ และกองทัพพม่า ต้องแตกพ่ายกลับไป
รุ่นที่สองนี้จะแตกต่างกับรุ่นที่ 1 เพียงมีเลขหมาย7 หลักในแต่ละหมวด
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อ 28 มีนาคม 2521 ขนาด 8คูณ 15.4เซ็นติเมตร สีของธนบัตรเป็นสีแดง


https://youtu.be/12iUs7f1qsA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น