วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประเทศไทยควรเริ่มโครงการคลองไทยได้แล้ว เพื่อเตรียมรับ AEC เป็นการเสริม Logistics และ Infrastructures ต่อเนื่องโครงการทวาย ลดต้นทุนการขนส่งระหวาง Port Cities ฝั่งริมทะเลอันดามันและอ่าวไทย กระบี่ พังงา ตรัง สตูล (บางนรา) จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไม่เอาเงินไปโยนทิ้งโยนขว้างแบบประชานิยม(เวลานี้เศรษฐกิจ EU และ USA ตกต่ำมากจะดึงเราจมน้ำด้วย) เป็นการพัฒนาเพื่อกลับมาเป็นผู้นำอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเหมือนในปี 1980-1997 ระบบ Infrastructures ของไทย เขื่อนน้ำ พลังงานไฟฟ้า ระบบสาธณะสุข ต้องเป็นเลิศในอาเซียน ขนาดถนนสายหลักต้อง 8 เลนขึ้นไป รถไฟทางคู่ ความเร็วไม่น้อยกว่า 180 กม ต่อชม. แล้วเราจะผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนต่ำ รับมือ AEC ได้สบายมาก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น