วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

My hobby collect Thailand bank notes. EP 29 งานอดิเรกของฉันสะสมแบงค์ธนบัตรไทย ตอนที่ 29 ธนบัตรธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จัดพิมพ์ตามแนวตั้งกว้าง72 มิลลิเมตร ยาว162 มิลลิเมตโดยเลข72 หมายถึงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และผลบวกของตัวเลข 7+2และ 1+6+2 เท่ากับ9 หมายถึงรัชกาลที่9 แห่งพระราชวงศ์จักรี ภายในเนื้้อกระดาษมีลายน้ำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง ภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นเส้นใยเรืองแสงเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินและสีเหลือง หมวดอักษรและเลขหมายพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสงเป็นสีน้ำเงิน
ธนบัตรด้านหน้าประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยมมหาจักรี สายสะพายจักรี และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงสายสร้อยมหาจักรี สายสพายจักรี ดาราจักรี ทรงดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 และทรงมงกุฏ เป็นภาพประธาน มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และพระครุฑพ่าห์ เป็นภาพประกอบ สีโดยรวมเป็นสีน้ำตาลทอง ตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคาพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตร
ธนบัตรด้านหลังประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ สายสะพายนพรัตน ดารานพรัตน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 และทรงมงกุฏ เป็นภาพพระประธาน มีภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถทรงอุ้มทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ภาพผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ภาพช้างและป่าไม้ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถเนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ลายช่อกนก และดอกไม้ที่ได้พระราชทานพระนามาภิไธยเป็นชื่อได้แก่ ดอกกุหลาบควีนสิริกิตติ์ ดอกแคทรียาควีนสิริกิตติ์ และดอกดอนญ่าควีนสิริกิตติ์ เป็นภาพประกอบ สีโดยรวมเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์


https://youtu.be/ZWAFjBBGskk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น