วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 50 บาท

EP. 93 ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 50 บาท
เนื่องในอภิลักลิขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครบ 50 ปี วันที่ 28 เมษายนต์พุทธศักราช 2543 และวันบรมราชาภิเษกครบ 50ปี
วันที่ 5พฤษภาคม พุทธศักราช 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะใต้เบื้องพระยุคลบาทจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการให้แผ่ไพศาลสืบไป
ขนาดธนบัตร กว้าง 126 มิลลิเมตร
                   ยาว   205 มิลลิเมตร
จำนวนพิมพ์   999999 ฉบับ
กำหนดออกใช้ วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2543 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น