วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บทความเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่


บทความเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เงินจะหมุนไปหลายรอบด้วยการซื้อวัสดุก่อสร้างหลายร้อยชนิดและการจ้างงานจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนและธุรกิจรายย่อยรายใหญ่ฟื้นตัวส่งผลให้อำนาจการซื้อของประชาชนโดยทั่วไปดีขึ้น ดังนั้นรัฐบาลควรใช้ ม.44 กำจัดระเบียบปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาทำให้โครงการต่างๆล่าช้าอย่างเด็ดขาดทำให้ การเวนคืน การจัดจ้าง และลงมือก่อสร้าง ตอกเสาเข็มได้อย่างรวดเร็วเม็ดเงินจะได้ออกมาในระบบเศรฐกิจมากพอที่จะกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจส่วนรวมเติบโตได้อย่างจริงจังในระยะยาว ไม่ใช่แค่กระตุ้นเป็นเบี้ยหัวแตกไปยังตำบลเพียง 2-3 แสนล้านบาท ได้ผลกระทบระยะสั้นก็จริงแต่เงินหมุนน้อยมาก และสูญเสียระหว่างทางไปถึงมือประชาชนน้อยเมื่อถึงแล้วส่วนใหญ่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยกินเหล้า สูบบุหรี่ เมายา และสินค้าฟุ่มเฟือย เม็ดเงินที่ไปลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจจริงๆจะน้อยมาก โครงการขุดคอคอดกระ 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จะทำให้ประเทศไทยมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการขนส่งทางเรือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเป็นยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนานใหญ่ จนบัดนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลย อัตลักษ์ของคนไทยไม่เปลี่ยนแปลง มักง่าย เอาแต่ได้ ไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีวิสัยทัศน์และเคยคิดและทำอะไรที่พัฒนาประเทศ ติโน่น ตินี่เลยไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่าง ทั้งที่พระเจ้าทรงมอบให้มีที่ตั้งภูมิศาสตร์ดีเลิศทั้งทางบกและทางน้ำมีฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียต่อไปทางยุโรปและอเมริกาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น