วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

My hobby collect Thailand bank notes and coins. งานอดิเรกของฉันสะสมแบงค์ธนบัตรไทยและเหรียญกษาปณ์ไทย EP.95 ธนบัตรชนิดราคา 500 บาทที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ภาพด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีวงศ์
ภาพด้านหลัง พระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถเป็นภาพประธาน โดยมีพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถพร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถขระทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ ตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพโขนพระราชทาน ชุดจองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภา ซึ่งเป็นผลิตภัฑ์ศิลปาชีพ และภาพพรรณไม้ในพระนามาภิไทยคัทลียาควีนสิริกิติ์และกุหลาบควีนสิริกิติ์
ธนบัตรชิดนี้จัดพิมพ์จำนวน 20 ล้านฉบับ โดยจ่ายแลกในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
https://youtu.be/H6hUtGsHRr0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น