วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บทความเรื่องโครงสร้างพื้นฐานช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทความเรื่องโครงสร้างพื้นฐานช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เงินจะหมุนไปหลายรอบด้วยการซื้อวัสดุก่อสร้างหลายร้อยชนิดและการจ้างงานจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนและธุรกิจรายย่อยรายใหญ่ฟื้นตัวส่งผลให้อำนาจการซื้อของประชาชนโดยทั่วไปดีขึ้น ดังนั้นรัฐบาลควรใช้ ม.44 กำจัด กฏ ระเบียบปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาทำให้โครงการต่างๆล่าช้าอย่างเด็ดขาดทำให้การ การอนุมัติเรื่องสิ่งแวดล้อมฯลฯ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเวนคืน การจัดจ้าง และลงมือก่อสร้าง ตอกเสาเข็มได้อย่างรวดเร็วเม็ดเงินจะได้ออกมาในระบบเศรฐกิจหลายรอบมากพอที่จะกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจส่วนรวมเติบโตได้อย่างจริงจังในระยะยาว ไม่ใช่แค่กระตุ้นเป็นเบี้ยหัวแตกไปยังตำบลเพียง 2-3 แสนล้านบาท ได้ผลกระทบระยะสั้นก็จริงแต่เงินหมุนน้อยมาก และสูญเสียระหว่างทางไปถึงมือประชาชนน้อยเมื่อถึงแล้วส่วนใหญ่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยกินเหล้า สูบบุหรี่ เมายา และสินค้าฟุ่มเฟือย เม็ดเงินที่ไปลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจจริงๆจะน้อยมาก การลงทุนในโครงการขุดคอคอดกระ 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จะทำให้ประเทศไทยมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการขนส่งทางเรือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเป็นยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนานใหญ่ จนบัดนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลย อัตลักษ์ของคนไทยไม่เปลี่ยนแปลง มักง่าย เอาแต่ได้ ไม่มีระเบียบวินัย ไม่ชอบปฏิบัติตามกฏหมาย งมงาย ไฟจี้ก้งแล้วค่อยลงมือ ไม่มีวิสัยทัศน์และเคยคิดและทำอะไรที่พัฒนาประเทศ ติโน่น ตินี่เลยไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่าง ทั้งที่พระเจ้าทรงมอบให้มีที่ตั้งภูมิศาสตร์ดีเลิศทั้งทางบกและทางน้ำมีฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และอ่าวไทยเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติคต่อไปทางยุโรปและอเมริกาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น