วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

My hobby collect Thailand bank notes. EP 17 งานอดิเรกของฉันสะสมแบงค์ธนบัตรไทย ตอนที่17 บัตรธนาคารหกสิบบาท ด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์พะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทีท 9 ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์อยู่กึ่งกลางธนบัตร ด้านหลังมีพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี ประทับอยู่ท่ามกลางพสกนิกร ประกาศใช้เมื่อ 3มิถุนายน 2530 ออกใช้ เมื่อ5 ธันวาคม 2530 เป็นธนบัตรที่ลระลึกรุ่นที่ 1 เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา จำนวนพิมพ์ 9999999 ฉบับ 
https://youtu.be/qRhLyjzvTlY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น