วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 206 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72ปี สหกรณ์แห่งชาติ ชนิดราคา 2 บาท พ.ศ. 3531


EP. 206 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72ปี สหกรณ์แห่งชาติ ชนิดราคา 2 บาท พ.ศ. 3531
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคู่กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหันพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญมีคำว่า “รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังมีข้อความจารึกว่า “ประเทศไทย ๗๒ ปี การสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓0 ๒บาท” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.00 มิลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Commemorative coin 72 years National Co-Operative 2 Baht coin 1988
On head side of the coin are portraits of King Rama XI and King Rama IX and on the rim of the coin inscribe “King Rama XI King Rama IX”.
On the tail side of the coin are words “Thailand 72 years National Co-Operative 26 February 1987 2 Baht”. Diameter 22.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1988. Number of mintages 3,000,000 coin.
https://youtu.be/lgkjnrJ0LHo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น