วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 247 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 100ปี กรมที่ดิน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2543 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 247 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 100ปี กรมที่ดิน ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2543
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “จุฬาลงกรณ์ ปร. ภูมิพลอดุลยเดช ปร.”
ด้านหลังเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของกรมที่ดินและมีคำจารึกว่า “100ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทย ๑0 บาท”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต 2543
จำนวนที่ผลิต 5,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic coin commemorating 100th Department of Lands
On the head side of the coin, there are portraits of Rama V and King Rama IX, on the tails side we have the symbol of Department of Lands. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Chulalongkorn Phro Ror. Bhumiboladuladulyadej Phro Ror.” and “100th years Department of Lands 17th February 1901-2001 Thailand 10 Baht” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2000
Total number Minted: 5 000 000
There are Thai and English sound track of this video in YouTube. We are more than 246 items about Thai banknotes and coins HD videos which is you can use as handbook and daily increasing until its complete. Please subscribe, thank you very much. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/izDggdAYZVQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น