วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 251 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2544 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 251 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิดราคา 20 บาท พ.ศ.2544
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลังเป็นมีรูปตราพระเกี้ยวสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีคำจารึกว่า “ครบ ๘๔ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒0 บาท ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ประเทศไทย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต 2544
จำนวนที่ผลิต 1,000,000 เหรียญ
Twenty Baht Coin Commemorating 84th years Chulalongkorn University
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama V King Rama VI and King Rama IX, on the tail side, we have Phra Kiao Chulalongkorn University Seal. Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Reign V Reign VI Reign IX” and “84th years Chulalongkorn University 20 Baht 26th March 2001 Thailand” in Thai, obviously.
Diameter: 32 mm
Material: Nickel
Year of launch: 2001
Total number Minted: 1 000 000
There are Thai and English sounds of these video clips in YouTube and Google Plus. We are more than 250 items about Thai banknotes and coins in HD videos which is you can use as guideline or handbook and We are daily increasing until its complete. Please subscribe If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/cbcPEsW2v2Q

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น