วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 208 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี จุฬาลงกรณ์ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531


EP. 208 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี จุฬาลงกรณ์ ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2531
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “จุฬาลงกรณ์ ปร. วชิราวุธ ปร. ภูมิพลอดุลยเดช ปร.”
ด้านหลังมีตราพระเกี้ยวอันเป็นเครื่องหมาย ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างพระเกี้ยวจารึกว่า “๑0 บาท” รอบขอบริมเหรียญจารึกว่า ”72ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร
ชนิด นิกเกิล
ปีที่ผลิต 2531
จำนวนที่ผลิต 500,000 เหรียญ
Ten Baht coin Commemorating the 72nd years Chulalonkorn University.
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama IX King Rama VI and King Rama V, on the tail side, we have Phra Kiao Chulalongkron University seal, beside which is “10 Baht”. Running around the edge of this side. We can read the words “Chulalongkron Phor Ror Vajiravudh Phor Ror and Bhumibol Aduldej Phor Ror” and “72nd years established Chulalongkorn University” in Thai obviously.
Diameter: 32.00 mm.
Material: nickel
Year of launch: 1988
Total number Minted: 500 000
https://youtu.be/hdstmL07Fq8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น