วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 203 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑00 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2530


EP. 203 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑00 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2530
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชคู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
ด้านหลังของเหรียญมีตราประจำโรงเรียนนายร้อยจปร. ก็คือตราประจำแผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นเอง ข้างใต้จารึกว่าโรงเรียนนายร้อย จปร. รอบริมขอบเหรียญมีอักษรจารึกว่า ”๑00 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑0 บาท ๕ สิงหาคม ๒๕๓0 ประเทศไทย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 300,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coin 100th years Chulachomklao Royal Military Acadamy 1987.
On head side of the coin is portrait of King Rama IX and King Rama V around the rim of the coin inscribe “Phra Bat Somdet Phra Choa Yu Hua Bhumibol Adulayadej. Phra Bat Somdet Phra Chulachomkloa Choa Yu Hua”
On tail side of the coin is Emblem of Chulachomkloa Royal Military Academy and on the rim of coin are words “100th years Chulachomklao Royal Academy 10 Baht 5 August 1987 Thailand” in Thai language. Diameter is 32.00 millimeter, type nickel. Launching in year1987. Number of mintages are 300,000 coins.
https://youtu.be/qijhSuNiMQs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น