วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

EP. 252 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 90ปี วชิรพยาบาล ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545 (This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)


EP. 252 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 90ปี วชิรพยาบาล ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ.2545
(This video clip is narrated Thai in first part and English in second part)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางเบื้องขวาเป็นประธาน รอบริมขอบเหรียญจารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลและมีคำจารึกว่า “90ปี วชิรพยาบาล ๑0 บาท ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕”
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26.00 มิลลิเมตร
ชนิด โลหะสองสี
ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545
จำนวนที่ผลิต 3,000,000 เหรียญ
Ten Baht Bi-Metallic Coin Commemorating 90th Vajiraphayaban
On the head side of the coin, there are portraits of King Rama VI and King Rama IX , on the tails side we have seal of Faculty of Medicine Vajira Hospital Bangkok Metropolitan and Vajiraphayaban . Running around the edge of this coin sides. We can read the words “Phra Bat Somdet Phra Mongkut Kloa Chao Yu Hua Phra Bat Somdet Phra Chao Yu Hua Bhumiboladulayadej” and “90th years Vajiraphayaban 10 Baht Thailand 2 January 2002” in Thai, obviously.
Diameter: 26 mm
Material: Bi-Metallic
Year of launch: 2002
Total number Minted: 3 000 000
There are Thai and English sound track of this video in YouTube. We are more than 251 items about Thai banknotes and coins HD videos which is you can use as handbook and daily increasing until its complete. Please subscribe, thank you very much. If you would like to be sponsor this project please transfer money by PayPal, rangsantb@yahoo.com thank you very much.
https://youtu.be/EaI7ikypEA8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น