วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป

EP. 132 ธนบัตรแบบที่ 14 ชนิด 500 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข 9" รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
ด้านหลังมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์แรกทรงตั้งกรุงเทพฯและทรงทำศึกสงครามป้องกันอธิปไตยของชาติส่วนองค์ที่สองทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2539
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 15.6 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีม่วง
Fourhteen Series 500 Bath Cerculation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: February 28,1996
Measurements: 7.2 by 15.6 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Purple


https://youtu.be/L6vKwvtoVEQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น