วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.181 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอสาธิราช ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2520


EP.181 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอสาธิราช ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2520
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร(รัชกาลที่ 10 ปัจจุบัน)และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ผินพระพักรไปทางด้านขวาของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า”พระราชพิธีอภิเษกสมรส มหาวชิราลงกรณ์-โสมสวลี ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒0”
ด้านหลังเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ มีพระมงกุฎเปล่งรัศมีโดยรอบเหนืออักษร วก ด้านซ้ายจาลึก ๑๕0 ด้านขวาจารึก บาท ด้านล่างจารึกประเทศไทย. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.00 มิลลิเมตร ชนิด เงิน จำนวนที่ผลิต 200,000 เหรียญ
Commemorative 150 Baht silver coins in Auspicious Occasion of ceremony of HRH Crown Prince (King Rama 10 on present day) on 3rd January 1977. On the head side of the coin are portrait of HRH crown prince of Siam and Princess Soamsawali(The former wife of her first cousin King Vajiralongkron) face to the right of the coin and on the tail side of the coin is Royal Coat of arms of Crown Prince of Siam. Launching in 1977. Diameter is 35.00 millimeter. Number of mintages production are 200,000 coins.
https://youtu.be/O4eCRJCtH7o

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น