วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.184 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2521


EP.184 เหรียญกษาปณ์เงินที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 150 บาท พ.ศ.2521
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร(รัชกาลที่ 10 ปัจจุบัน) ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า พันตรีสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเทศไทย
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข้างซ้ายจารึกว่าจารึกว่า “๑๕0” ข้างขวาจารึกว่า”บาท”รอบของเหรียญจารึกว่า ”ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ๑๕ กันยายน ๒๕๒๑” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.00 มิลลิเมตร ชนิด เงิน จำนวนที่ผลิต 50,000 เหรียญ
Commemorative 150 Baht silver coins in Auspicious Occasion of HRH Crown Prince OF Siam (King Rama 10 on present day) graduated from Command and General Staff College 1978. On the head side of the coin is portrait of HRH crown prince of Siam face to the left of the coin and on the tail side of the coin is Command and General Staff College seal on the left side inscribe “150” and on the right side inscribe “Bath” at the rim of the coin are words “Graduated from Command and General Staff College on 15 September 1978. Launching in 1978. Diameter is 35.00 millimeter. Number of mintages production are 50,000 coins.


https://youtu.be/II1vW6OTXPA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น