วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบ9 รุ่นที่ 1 ราคา 1 บาท

EP. 114 ธนบัตรแบบ9 รุ่นที่ 1 ราคา 1 บาท
บนธนบัตรรุ่นนี้มีพระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องแบบจักรีเป็นประธาน ตัวอักษรและเละเลขหมายสีแดง(รุ่นต่อๆไปจะเป็นสีดำ) เนื้อกระดาษโรยไหมสีแดงและสีน้ำเงิน ลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญ หมวดและหมายเลขเริ่มตั้งแต่ ผ 1-ผ 105
พรมนูภาณวิมลศาสน์(ชม จามรมาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในธนบัตร
พิมพ์ที่ บริษัท โทมาส เดอ ลา รู แอนด์ คอมปานี ลิมิเตด ลอนดอน
ประกาศใช้  14 ตุลาคมพ.ศ.2492
ขนาด 6.5x12.7 เซนติเมตร
ลายน้ำ รูปรัฐธรรมนูญประดิษฐเหนือพานแว่นฟ้าภายในวงกรมสีขาว
สีของธนบัตรเป็นสีน้ำเงิน
Ninth Series Banknote 1 Bath Type 1
Printed by: Thomas De La Rue &company Limited, London
Announced: October 14,1949
Size: 65 by 12.7 centimeter
Watermark: Image of constitution place 0n a pedestal tray in a white circular design
C0l0ur: Blue


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น