วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.186 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2522


EP.186 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2522
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัคราชกุมารีทรงผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญ ริมขอบเหรียญจารึกว่า “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประเทศไทย”
ด้านหลังของเหรียญมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านล่างจารึกว่า พ.ศ. ๒๔๘๖ ริมขอบเหรียญมีอักษรจารึกว่า ”เฉลิมพระเกียรติทรงสำเร็จการศึกษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒” และราคาของเหรีญ “10บาท” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิเกิล จำนวนที่ผลิต 1,196,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins in Auspicious Occasion of Princess Chulabhorn graduated from Kasetsart University.
On the head side of the coin is portrait of Pincess Chulabhon around the rim of the coin inscribe “Pincess Chulabhon Thailand” and on the tail side of the coin are Kasetsart University 1943 seal and word “Glorifying of princess graduated on 19 July 1979 ” and value of coin “10 Baht”. Diameter is 32.00 millimeter, type nikel. Launching in year1979. Number of mintages are 1,196,000 coins.
https://youtu.be/-B3ytsJNJ1E

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น