วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 171 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและสหประชาชาติ สมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 บาท พ.ศ.2515

EP. 171 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและสหประชาชาติ สมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 บาท พ.ศ.2515 ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ด้านหลังเป็นภาพพระราชพิธีจดพระนังคัลแรกนาขวัญและพระราชพิธีพืชมงคล มีอักษรจารึกว่า F.A.O Thailand ๑ บาท”บำรุงเกษตร ประเทศรุ่งเรือง” รัฐบาลไทย พ.ศ.2515 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27.00 มิลลิเมตร ชนิดนิเกล ผลิตในปี พ.ศ. 2515 จำนวน 9,000,000 เหรียญ
Commemorative F.A.O 1 Bath coins This coin on the tail side have a image of The Royal Ploughing Ceremony ,the ceremony is Raek Na Khwan (แรกนาขวัญ) which literally means the "auspicious beginning of the rice growing season" launching in year 1972, Diameter is 27.00 millimeter, Type nickel. Number of mintage production are 9,000,000 coins.
https://youtu.be/3kFFW-9XHqI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น