วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ

EP. 111 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระครุยมหาจักรี เป็นประธาน
ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นประธาน บนด้านซ้ายของธนบัตรมีภาพพระองค์ทรงเสด็จติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนารถ เสด็จประพาสเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆทั่วประเทศ
Commemorative banknote on the Auspicious Occasion of 5 cycle Birthday or 60th years old of Somdech Phra Debaratanarajasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari.
https://youtu.be/m7DQBYQQAOM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น