วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบ 12 ชนิด 10 บาท

EP.124
ธนบัตรแบบ 12 ชนิด 10 บาท
การออกแบบธนบัตรแบบที่ 12นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ได้รับถวายพระราชสมัญญาภิไธยมหาราช
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางด้านขวามือเป็นประธาน เบื้องซ้ายมุมบนมีรูปครุฑพ่าห์ ถัดลงมามีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ตรงกลางของธนบัตรมีลวดลายศิลปไทย

ด้านหลัง ของธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช เบื้องขวามุมบนมีรูปพระครุฑพ่าห์ พิมพ์ในตำแหน่งตรงกับรูปพระครุฑพาห์บนด้านหน้า เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นทับกันสนิทไม่เหลื่อมล้ำ นับเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ครุฑพ่าห์ด้วยวิธีนี้
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 5 กันยายน พ.ศ. 2523
ขนาด กว้าง 6.9 ยาว 13.2 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมสีขาว
สีของธนบัตรนี้เป็นสี น้ำตาล
500 Bath type 11
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : September 5, 1980
Measurements: 6.9 by 13.2 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white circular background
Colour: Brown
https://youtu.be/sErTQVJpHSo


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น