วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 175 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 1 บาท พ.ศ.2520 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์


EP. 175 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป สมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 1 บาท พ.ศ.2520 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ด้านหลังมีภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งและพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคลำปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ต่อขึ้นใหม่และเสร็จสมบูรณืในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพลตรีพยราชสงคราม(กร หงสกุล) เป็นนายช่าง ประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 ด้านหน้าของภาพเรือมีวัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ 25.00 มิลลิเมตร จำนวนที่ผลิต 506,460,000 เหรียญ
Circulation coins value 1 Baht Royal barge Suphannahong 1977.On the head side coin is a portrait of King Rama 9 on the rim of the coin are words Thailand King Rama 9 and on the tail side of the coin have image of Royal barge Suphannahong in front of the temple of Dawn beyond the image have word ๑ Baht B.E ๒๕๒o. launching in year 1977, Diameter is 25.00 millimeter, Type nickel. Number of mintages production are 506,460,000 coins.
https://youtu.be/Qe95yjFQEY4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น