วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี


EP. 107 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช2549 ด้วยพระวิริยอุตสาหและทรงมั่นในทศพิราชธรรม ยังผลให้ราชฎรอยู่เย็นเป็นสุข ธนบัตรทุกฉบับมีเลข๙ นำหน้าหมวดอการไทย ธ หมายถึงพระมหากษัตริย์ ตามด้วยหมายเลขจำนวน 7 หลัก เริ่มตั้งแต่๙ธ(K)0000001-๙ธ(k)๙๙๙๙๙๙๙
ขนาดธนบัตร กว้าง 60 มิลลิเมตร ยาว 162 มิลลิเมตร
จำนวนพิมพ์ 9999999 ฉบับ
กำหนดออกใช้ 9 มิถุนายน 2549
ออกแบบและพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
60th years Anniversary of Auspicious Occasion for being 60 years on His throne
Of His Majesty King Phumibol Adulayadej of Thailand on 9th June 2006 .
Size: 60X162 millimeter
Number of printing: 9999999 banknotes
Launched in 9 June 2006. Design and printing by Bank of Thailand.
https://youtu.be/E-eOBgvA8CQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น