วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่11 ชนิดราคา 10 บาท

EP.120 ธนบัตรแบบที่11 ชนิดราคา 10 บาท
ธนบัตรชุดนี้เป็นชุดแรกที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย ได้แก่ชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 100 บาท และ 500บาท ได้เริ่มทยอยผลิตและนำออกใช้ตามลำดับตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นไป โดยมีการนำเอาลายไทย ซึ่งเป็นศิลปประจำชาติในการออกแบบส่วนสำคัญของธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ มาซีโน เบสซี่ ชาวอิตาลี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบธนบัตรมาเป็นผู้ออกแบบ และเพื่อให้ธนบัตรมีลักษณะความเป็นไทยมากกว่าเดิม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรโดยขอยืมตัวนายสนิท ดิษฐ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปและลายไทยมาร่วมให้คำแนะนำ ส่วนด้านการแกะแม่แบบมอบให้นายบาร์คชาวเบลเยี่ยมเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อพร้อมแล้วกระทรวงการคลังจึงได้มีประกาศในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512 แจ้งให้ประชาชนทราบและวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2515เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงพิมพ์
ด้านหน้า มีภาพพระฉายาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชุดครุยมหาจักรีเป็นประธานอยู่เบื้องขวา ตรงขอบขวาของวงกลมลายน้ำเป็นรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถวัคเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ด้านหลังเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เป็นภาพประธาน
ประกาศใช้ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512 นำออกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2511
ขนาด 7 คูณ13.5 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมสีขาว สีของธนบัตรนี้เป็นน้ำตาล
Eleventh Series Banknote 10 bath
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : June 18,1969
Measurements: 7 by 13.5 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white circular background
Colour: Brown
https://youtu.be/EcOZy4Qrs1g

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น