วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบ 12 ชนิด 20 บาท

EP.125 ธนบัตรแบบ 12 ชนิด 20 บาท
การออกแบบธนบัตรแบบที่ 12นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ได้รับถวายพระราชสมัญญาภิไธยมหาราช จึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับเทิดพระเกียรติดังกล่าวมาเภาพประธานด้านหลังของธนบัตรทุกชนิดราคา จึงนิยมเรียกว่าธนบัตรชุดมหาราช
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ทางด้านขวามือเป็นประธาน เบื้องซ้ายมุมบนมีรูปครุฑพ่าห์ ถัดลงมามีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ตรงกลางของธนบัตรมีลวดลายศิลปไทย

ด้านหลัง ของธนบัตรเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจำลองมาจาพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชยอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมีคำว่า”สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2277-2325”พิมพ์ไว้ที่ด้านขวาของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการสงครามเป็นย่างยิ่งเพราะเพียงไม่กี่เดือนที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก พระองค์ก็ทรงสามารถรวบรวมกำลังทหารจากหัวเมืองต่าง
ๆ เข้าขับไล่ข้าศึกศัตรูออกไปจากแผ่นดินไทยสำเร็จ แล้วจึงเสด็จขึ้นครองราชที่กรุงธนบุรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310หลังจากนั้นได้ปราบปรามก็กต่างๆกอบกู้ชาติให้เป็นอิสระ
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 13.8 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในลายพื้นสีขาว
สีของธนบัตรนี้เป็นสี เขียว
Twelfth Series Banknote
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : May 6, 1986
Measurements: 7.2 by 13.8 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white background
Colour: Green
https://youtu.be/8Tu0PJGsLWIไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น