วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP. 157 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 สตางค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ชนิดนิกเกิ้ล


EP. 157 เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ต้นสมัยรัชกาลที่ 9 ราคา 5 สตางค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ชนิดนิกเกิ้ล ไม่ทราบจำนวนที่ผลิตที่แน่นอน
Circulation coins beginning from early reign of King Rama 9 Price 5 Satang, Diameter 15 millimeter, Type nikel. Number of mintage production is non-available(N/A).
https://youtu.be/d28RYGDEcFs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น