วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.194 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)


EP.194 เหรียญกษาปณ์ชนิดใช้หมุนเวียนทั่วไป ชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2525 (โค็ด ๒๕)
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธาน ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” (โค็ดปีนี้มีสองแบบ พระบรมรูปเล็กและพระบรมรูปใหญ่ แต่เหรียญนี้เป็นพระบรมรูปใหญ่ พระบรมรูปเล็กจะหายากกว่าพระบรมรูปใหญ่ พระบรมรูปเล็กจะหายากกว่าพระบรมรูปใหญ่และไม่ระบุจำนวนผลิต)
ด้านหลังมีรูปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ริมขอบเหรียญจารึกว่า “ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑ บาท 1” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 มิลลิเมตร ชนิด นิกเกิล จำนวนที่ผลิต 4,150,000 เหรียญ
Circulation coins in the reign of King Rama IX value 1 Baht 1982 (Code ๒๕).
On the head side of the coin is a portraits of King Rama IX around rim of the coin are words “ Bhumibol Adulyadej Reign IX” (This coin have two type, type big portrait and type small portrait. Type small portrait is hard to find than big portrait but this coin is big portrait, small portrait not issued number of mintages)
On the tail side of the coin is image of Wat Phra Si Ratana Satsadraram (Wat Pha Keow) or Temple of the Emerald Buddha within the precincts of the Grand Palace. Around rim of the coin inscribe “Thailand 1982 ๑ Baht 1” in Thai language. Diameter is 25.00 millimeter, type nickel. Launching in year 1982. Number of mintages are 4,150,000 coins.
https://youtu.be/XEKuLJNrf1k

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น