วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่11 ชนิดราคา 5 บาท

EP.119 ธนบัตรแบบที่11 ชนิดราคา 5 บาท
ธนบัตรชุดนี้เป็นชุดแรกที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย ได้แก่ชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 100 บาท และ 500บาท ได้เริ่มทยอยผลิตและนำออกใช้ตามลำดับตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นไป โดยมีการนำเอาลายไทย ซึ่งเป็นศิลปประจำชาติในการออกแบบส่วนสำคัญของธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ มาซีโน เบสซี่ ชาวอิตาลี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบธนบัตรมาเป็นผู้ออกแบบ และเพื่อให้ธนบัตรมีลักษณะความเป็นไทยมากกว่าเดิม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรโดยขอยืมตัวนายสนิท ดิษฐ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปและลายไทยมาร่วมให้คำแนะนำ ส่วนด้านการแกะแม่แบบมอบให้นายบาร์คชาวเบลเยี่ยมเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อพร้อมแล้วกระทรวงการคลังจึงได้มีประกาศในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512 แจ้งให้ประชาชนทราบและวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2515เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงพิมพ์
ด้านหน้า มีภาพพระฉายาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชุดครุยมหาจักรีเป็นประธาน รูปเทพนมด้านข้างขอบวงกลมลายน้ำใช้แนวคความคิดจากรูปเทพนมที่หน้าบันของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ด้านหลังเป็นรูปพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นภาพประธาน
ประกาศใช้ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ขนาด 6.75คูณ13 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมสีขาว สีของธนบัตรนี้เป็นสีม่วง
Eleventh Series Banknote 5 bath
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : June 18,1969
Measurements: 6.75 by 3 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white circular background
Colour: Purple
https://youtu.be/hDHorzJaqcA
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น