วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบ 11 ชนิด ห้าร้อยบาท

EP.123 ธนบัตรแบบ 11 ชนิด ห้าร้อยบาท
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีอยู่ทางด้านขวามือเป็นประธาน
ตรงกลางของธนบัตรติดกับวงกลมลายน้ำสีขาวมีรูปครุฑนำมาจากครุฑที่หล่อด้วยโลหะเป็นเครื่องหมายประดับลายงอนรถศิลปลพบุรีในพุทธศวรรษที่ 18
ด้านหลัง ของธนบัตรเป็นภาพพระปรางสามยอด จังหวัดลพบุรีเป็นภาพประธาน มีรูปมังกรและนาคห้าเศียรแบบลพบุรีประดับอยู่อริมซ้ายเนือเลขอารบิคบอกชนิดราคาของธนบัตร ด้างล่างเป็นลายประจำยามหน้ากระดาน นำมาจากลายประจำยามปูนปั้นประดับพระปรางสามยอด
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
ขนาด กว้าง 8.25 ยาว 16 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมสีขาว
สีของธนบัตรนี้เป็นสี ม่วง
500 Bath type 11
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : July 11,1975
Measurements: 8.25 by 16 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white circular background
Colour: Purple


https://youtu.be/3pzaK6imczc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น