วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบ 11 ชนิดร้อยบาทรุ่นที่ 2

Rangsant Banhukul
EP.122 ธนบัตรแบบ 11 ชนิดร้อยบาทรุ่นที่ 2
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีอยู่ทางด้านขวามือเป็นประธาน
ตรงกลางของธนบัตรใช้รูปครุฑจับนาคเป็นภาพประกอบที่สำคัญในด้านหน้าของธนบัตรตามด้วยลายน่องสิงห์เป็นลายไทยแบบหนึ่งอยู่ในทรงข้าวหลามตัด เรียงร้อยต่อกันไปตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปตามแนวนอน ประกอบด้วยเส้นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ขมวด บาก สอดไส้ ส่วนบนทำเป็นยอดสบัดเหมือนตัวกระหนก
ด้านหลัง ของธนบัตรเป็นภาพวัดพระศรีศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเป็นประธาน ด้านล่างของธนบัตรเป็นลายกระจังทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว นำมาจากลายกระจังที่ประดับฐานรอบพระอุโบสถวัดพระศรีศาสดาราม
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
ขนาด กว้าง 7.75 ยาว 5 เซนติเมตร
ลายน้ำ เป็นพระฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมสีขาว
สีของธนบัตรนี้เป็นสีแดง
100 Bath type 11 Generation 2
Printed by : Note Printing work, Bank of Thailand
Announce : October 5,1972
Measurements: 7.75 by 15 centimeter
Watermark: A profile of king Rama 9 place in a white circular background
Colour: Red
https://youtu.be/PGkxE7LAIuo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น