วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 16 ชนิด 20 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน

EP. 139
ธนบัตรแบบที่ 16 ชนิด 20 บาท ชุดมหาราช ใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบัน
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยในฉลองพระคระมหาจักรี เป็นประธาน ด้านล่างมีลายกระหนกลวดลายเป็นรูปดอกไม้และใบไม้งดงามมาก
ด้านหลัง เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่นที่นั่งศิลาบาตรทรงถือสมุดใบลานประดิษฐ์อักษรไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายมือเป็นภาพศิลาจารึกหลักที่ 1 ภาพแสดงการจารึกลายสือไทย ส่วนด้านขวามือเป็นภาพการรับเรื่องรางร้องทุกของราษฎร รวมทั้งภาพกระดิ่ง และเครื่องสังคโลก
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 13.8 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในลายพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีเขียว
Fifteenth Series 20 Bath Circulation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: November2,2012
Measurements: 7.2 by 13.8 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed in a white background.
Colour: Green
https://youtu.be/eFlT8Zf9Eig

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น