วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.176 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าสิรินทรทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2520


EP.176 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เจ้าฟ้าสิรินทรทรงสำเร็จการศึกษา ชนิดราคา 10 บาท พ.ศ. 2520
ด้านหน้ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผินพระพักรไปทางด้านซ้ายของเหรียญ ริมขอบเหรียญจารึกว่า เจ้าฟ้าสิรินทร ประเทศไทย
ด้านหลังของเหรียญมีตราพระเกี้ยวอันเป็นเครื่องหมายประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใต้ลงมามีอักขระจารึกว่า ๑0 บาท พ.ศ.๒๕๒0 ริมขอบเหรียญมีอักขระจารึกว่า”บัณฑิตพระองค์แรกในประเทศไทย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.00 มิลลิเมตร ชนิด นิเกิล จำนวนที่ผลิต 2,097,000 เหรียญ
Commemorative 10 Baht coins in Auspicious Occasion of Pincess Maha Chakri Sirindron graduate from Chulalongkorn University. On the head side of the coin is portrait of Pincess Maha Chakri Sirindron around the rim of the coin inscribe Pincess Sirindron Thailand and on the tail of the coin have Phrakiao Chulalongkorn University seal under this seal inscribe ๑0 Baht BE. ๒๕๒0 in Thai alphabet around the rim of the coin inscribe “First princess graduate from Thai University”. Diameter is 32.00 millimeter. Number of mintages production are 2,097,000 coins.
https://youtu.be/Jez1pkvfhhI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น