วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 50 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป

EP. 136 ธนบัตรแบบที่ 15 ชนิด 50 บาท ใช้หมุนเวียนทั่วไป
ด้านหน้า มีด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงชุดจอมทัพไทยเป็นประธาน ด้านซ้ายของพระองค์มีตราจักรี คำว่า”จักรี”นี้พ้องเสียงกับ”จักรี” และ “ตรี” ซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระวิษณุ ซึ่งพระบาทสมเด็จสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้หนึ่งสำหรับและกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านหลังมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมคำว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2347-2411” ด้านซ้ายมือเป็นภาพลูกโลก เครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษส่งมาถวายเมื่อ พ.ศ. 2398 และกล้องดูดาว
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ขนาด กว้าง 7.2 ยาว 14.4 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แบบใหม่ อยู่ในลายพื้นมุมขวาด้านหน้าเหนือพื้นสีขาวใสโปร่งแสง
สีธนบัตรเป็นสีน้ำเงิน
ธนบัตรนี้ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์

Fivteenth Series 50 Bath Cerculation Banknotes
Printed by: Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: February12,2003
Measurements: 7.2 by 13.8 centimeter.
Watermark: A profile of King Rama 9 placed beyond the white translucent background.
Colour: Green
These banknotes produced from polymer.
https://youtu.be/ZPpRIk49INQ





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น