วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนบัตร 100 บาทรุ่นที่ 2

Ep. 126 ธนบัตร 100 บาทรุ่นที่ 2
ด้านหน้ามีรูปภาพพระบรมสายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานอยู่ด้านขวามือประดับล้อมรอบไปด้วยลวดลายศิลปไทย ด้านมุมบนซ้ายเป็นรูปครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่อยู่ในวงกลมลวดลายศิลปไทย
ด้านหลังมีภาพอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนเรศวรมหาราชที่ตำบลหนองสาหร่าย อำภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานอยู่ตรงกลางธนบัตรล้อมรอบไปด้วยวงกลมลวดลายศิลปไทย ด้านบนมุมขวาบนเป็นรูปเป็นรูปครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่อยู่ในวงกลมลวดลายศิลปไทยเช่นเดียวกันกับด้านหน้า ตำแหน่งตรงกันทั้งด้านหน้าหลังโดยไม่มีการเหลื่อมกัน ข้างพระบรมอนุสาวรีย์มีตัวอักษรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2098-2148
ข้อสังเกต ธนบัตรรุ่นที่ 2 นี้แตกต่างกันกับรุ่นที่ 1 ตรงที่หมวดตัวอักษรและเลขหมายเล็กลงและเปลี่ยนจากตัวเลขหกหลักเป็นเจ็ดหลัก
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2521
ขนาด กว้าง 8 ยาว15.4 เซนติเมตร
ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษ์ด้านข้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อยู่ในพื้นสีขาว
สีธนบัตรเป็นสีแดง
Banknote 100 Bath generation 2
Printed by : Note Printing works, Bank of Thailand.
Announce: Mach 28, 1978
Measurements: 8 by 15.4 centimeter
Watermark: A profile of ing Rama 9 placed in a
white background.
Coluor: Red
Difference from the type 2 by alphabetical code and serial number used small font and change from 6 digits to 7 digits.
https://youtu.be/cIZa6QDCp8g
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น