วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

EP.167 เหรียญกระษาปณ์เงินราคา 20 บาทที่ระลึกพระชนมายุ 3 รอบ พ.ศ.2506
EP.167 เหรียญกระษาปณ์เงินราคา 20 บาทที่ระลึกพระชนมายุ 3 รอบ พ.ศ.2506 ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประธาน บนริมขอบของเหรียญมีคำจารึกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช พระชนมายุ ๓ รอบ ด้านหลังเหรียญมีพระราชลัญจกรเครื่องราชมงกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี(พัดวาลวิชนี พระแส้จามรี) แลองพระบาทเชิงงอน มีฉัตรเจ็ดชั้น และตราพระราชลัญจกรประจำราชวงจักรีประกอบปีที่ผลิต 2506 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.00 มิลลิเมตร ชนิด เงิน จำนวนที่ผลิต 1,000,000 เหรียญ
A commemorative 'silver' 20 Baht coin marking the auspicious occasion of His Majesty King Rama 9's 3rd Cycle Birthday (i.e. 36 years old), circulated in 1963.  The 'heads' is a portrait of The King surrounded by full royal name of Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej  the 'tails' depicts the royal coat of arms. Launching in 1963, diameter is 35.00 millimeter, type silver. Number of mintages are 1,000,000 coins.
https://youtu.be/_gQ8cPMhiOY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น